מהו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין?ראשי

מהו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין?

אין זה סוד כי כאשר מפטרים עובד יש לו הזכות לקבל פיצויים בגובה חודש אחרון כפול מספר השנים בהן עבד.

לדוגמה, עובד שהועסק 5 שנים במקום עבודה בשכר של 10,000 ולאחר מכן פוטר מגיע לו 10,000 כפול 5 שנות עבודתו דהיינו 60,000 ש"ח. לעומת זאת, אותו עובד אשר עזב מרצונו לא יקבל שום פיצוי.

סעיף 14 בא ומגן גם על העובד וגם על המעביד. העובד ייהנה מתשלום כלשהו במקרה בו הוא עוזב את מקום עבודתו מרצונו והמעביד לא יצטרך להוסיף יותר כספים ממה שהפריש במשך הזמן שהעובד עבד תחתיו.

כיום (נכון ל-2016) על פי חוק פנסיית חובה על המעסיק להפריש לקרן פנסיה שיעורי הפרשות כדלקמן :5% לתגמולים ו-5% לפיצויים ממשכורתו המבוטחת של העובד.בנוסף מפריש גם העובד 5%, בדומה לחיסכון פנסיוני נשכח.

i פנסיה - עושה לך סדר בחיים | המרכז להשוואת קופות גמל, השוואת קרנות השתלמות, השוואת בתי השקעות, תכנון פנסיוני, תכנון לפרישה ועוד
2016-04-03T21:48:09+03:00
אין זה סוד כי כאשר מפטרים עובד יש לו הזכות לקבל פיצויים בגובה חודש אחרון כפול מספר השנים בהן עבד. לדוגמה, עובד שהועסק 5 שנים במקום עבודה בשכר של 10,000 ולאחר מכן פוטר מגיע לו 10,000 כפול 5 שנות עבודתו דהיינו 60,000 ש"ח. לעומת זאת, אותו עובד אשר עזב מרצונו לא יקבל שום פיצוי. סעיף 14 בא ומגן גם על העובד וגם על המעביד. העובד ייהנה מתשלום כלשהו במקרה בו הוא עוזב את מקום עבודתו מרצונו והמעביד לא יצטרך להוסיף יותר כספים ממה שהפריש במשך הזמן שהעובד עבד תחתיו. כיום (נכון ל-2016) על פי חוק פנסיית חובה על המעסיק להפריש לקרן פנסיה שיעורי הפרשות כדלקמן :5% לתגמולים ו-5% לפיצויים ממשכורתו המבוטחת של העובד.בנוסף מפריש גם העובד 5%, בדומה לחיסכון פנסיוני נשכח.