חשיבות של ביטוח עסק

מצלמות אבטחה זה נחמד, ניתן לצפות בעסק מהנייד בכל שעה וגם להקליט ולצלם תמונות, אך זה לא מספיק. גם כשמדובר במגזר הפרטי, קיומו של ביטוח הוא בבחינת חובה רבת חשיבות. אולם, כשמדובר במגזר העסקי, החובה הזו היא כבר בבחינת הכרח – ביטוח עסק הוא ביטוח חובה שאין להתעלם מחיוניותו ואסור לבעל עסק לוותר בשום מקרה על קיומו. מעבר לעובדה שזו הוצאה מוכרת, החשיפה לשלל סיכונים, אחריות כלפי עובדים וצרכנים, כמו גם העובדה שנזק ללא כיסוי ביטוחי עלול להוביל להתמוטטות העסק כולו – כל אלה ועוד הן רק חלק מהנסיבות המחייבות כל בעל עסק לנהוג באחריות, לרכוש ביטוח עסק וגם לוודא שהוא מספק ומתאים.

אז למה כל כך חשוב להקפיד ולרכוש ביטוח עסק?

התפיסה העומדת בבסיסו של מוסד הביטוח ומעגנת פיצוי עתידי בגין נזקים פוטנציאליים שעשויים להיגרם, מושתתת על מה שמכונה "שנאת סיכון", ובלשון העם – “עדיף ללכת על בטוח”. כלומר, כדאי לשלם מעט כדי להימנע מתשלום מופרז בעתיד. לפי ההיגיון הביטוחי, במקרים שבהם יש נזק פוטנציאלי גדול שעלול להתרחש, עדיף מראש להשקיע סכום כסף סמלי (דמי פוליסת ביטוח) ולמנוע אותו באמצעות הבטחה שאם ייווצר נזק, יהיה מי שיכסה את שיעורו. כך ההפסד יהיה תמיד קטן: אם יתממש תסריט האימים, יהיה כיסוי לנזק ולא ייגרם הפסד; ואם לא יתרחש הנזק, כל "ההפסד" הוא כספי הפוליסה, ששיעורם נמוך ומוכר לצרכי מס.

סיכוי גבוה לנזק גבוה

לפי היגיון זה ראוי לעשות ביטוח בכל מקרה שבו הפוטנציאל להתרחשות נזק הוא גבוה וכשהנזק הפוטנציאלי הוא משמעותי. זה, למעשה, מה שקורה בכל עסק. זאת בשל הסיבות הבאות:

יותר סיכונים

עסק, מעצם טיבו, חשוף להרבה יותר סיכונים בהשוואה לכל גוף אחר, מאחר שבנוסף לנזקים "טבעיים" (פגעי מזג האוויר, מלחמה, טרור וכיוצא באלה), הוא מהווה פרצה שקוראת לגנב בשל תכולתו ולאור העובדה שהוא מתרוקן מאדם בלילות, מה שמגדיל את הסיכון לפריצה ולגניבה. כך גם הסיכון לשריפה, למעילה, להצפה וכדומה גבוה יותר. כמו כן, בעסק מבקרים יותר אנשים – עובדים, צרכנים, ספקים ועוברי אורח – שחשופים, מעצם הפעילות העסקית והנוכחות הפיזית, לתאונות ולנזקים שבעל העסק עלול להיתבע לשאת בכיסויים.

יותר נזק

בנוסף לריבוי הסיכונים, כשמדובר בעסק גם פוטנציאל הנזק הוא עצום, וכל אירוע (תאונה, דליקה, שריפה ועוד) עלולים לגרום להתמוטטות של העסק. מציאות זו של סיכוי גבוה לנזק רב מובילה למסקנה חד משמעית, שלפיה כל עסק חייב ביטוח; אולם אין בכך די – לא רק שכל עסק חייב ביטוח, אלא בנוסף, כל ביטוח עסק חייב להיות מקיף, יסודי ומותאם בדיוק לאופי העסק.

ביטוח עסק מקיף ויסודי

בעת בחירת ביטוח עסק יש לוודא שיכלול, בנוסף לכיסויים הבסיסיים והברורים מאליהם, גם כיסויים ספציפיים וייחודיים כמו ביטוח סייבר וכופר. יש לשים לב לכיסוי נזק משני ולאי שיבוב בהתאם לעסק ובהתחשב במאפייניו. אם כן, ביטוח עסק טוב, מקיף ויסודי הוא ביטוח עסק שהותאם אישית לעסק.