מחפש קופת גמל לביצוע הפקדות לקופת גמל 2015?

מתעניין בהפקדה לקופת גמל או הפרשה לקופת גמל?

i פנסיה הינו אתר מוביל בישראל למידע בתחום קופות הגמל, קרנות השתלמות ותכנון פנסיוני. באמצעותינו תוכלו לקבל תכנון פנסיוני מקיף, מקצועי ובחינה כללית של תיק החיסכון הפנסיוני שלך.

הפקדה לקופת גמל

הפקדה לקופת גמל (הפרשה לקופת גמל) לעמית שכיר מבוצעות דרך מקום העבודה. בדרך כלל, גובה הפקדה לקופת גמל תהיה עד 10% משכרו הקובע (השכר המוכר לזכאות לתנאים סוציאלים) של העובד כאשר העובד והמעביד מבצעים הפקדות לקופת גמל בשיעורים שווים של 5% כל אחד. מדינת ישראל מעודדת את אזרחיה לבצע הפקדות לקופת גמל (הפרשה לקופת גמל) על מנת שלאזרחיה תהיה פנסיה בגיל פרישה, פנסיית מינימום שתבטיח מחייה בכבוד, ולכן היא מעניקה הטבות מס לעובד המבצע הפקדות לקופת גמל. ההטבה על הפקדה לקופת גמל באה בצורה של ניכוי מס וזיכוי מס. לרוב, מקום העבודה מבצע הפקדות לקופת גמל רק על בסיס משכורת הבסיס של העובד ולא מבצע הפקדה לקופת גמל על סך כל המשכורת ברוטו של העובד שכוללת הוצאות רכב, הוצאות ביגוד וכו'. שימו לב כי ההטבה אותה ניתן לקבל כיום מהמדינה כאשר מבצעים הפקדות לקופת גמל (הפרשה לקופת גמל) היא לא רק על משכורת הבסיס, אלא על כל המשכורת הברוטו. אם מקום העבודה לא ביצע עבורכם הפקדה לקופת גמל על כל השכר ברוטו שלכם, אתם יכולים לבצע הפקדות קופת גמל בצורה עצמאית וליהנות מהטבות מס גם על סכומים אלו. מומלץ טרם ההפקדה לקופות גמל לבצא השוואת תשואות קופות הגמל על מנת להינות מתשואות קופות הגמל הטובות. (הפרשה לקופת גמל)

ישנן שתי הטבות מס עיקריות כאשר מבצעים הפקדות לקופת גמל:

  • ניכוי מס – הקטנת הסכום חייב במס. הטבה זו מקטינה את ההכנסה החייבת במס של העובד ולכן קטן מס ההכנסה שישלם העובד. הפקדה לקופת גמל 2015 בידי המעביד לא תהיה חייבת במס בידי העובד עד לתקרה של 4 פעמים שכר ממוצע במשק (על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, השכר הממוצע המעודכן במשק לשנת 2015 הינו 9,123 ש"ח). השווי של הטבה זו משתנה מעובד לעובד ותלויה במדרגת המס של כל עובד. הפקדות לקופת גמל (הפרשה לקופת גמל)
  • זיכוי מס – הקטנת סכום המס עצמו. הטבה זו מקטינה בצורה ישירה את סכם מס הכנסה אותו ישלם העובד. העובד יהיה זכאי לזיכוי מס בגובה 35% מסכום ההפקדה לקופת גמל. עד לתיקון 3 קיבלו החוסכים לקופת גמל במעמד שכיר, זיכוי בשיעור 25% בלבד. הטבה זו אינה תלויה במדרגת המס בה נמצא העובד.הפקדות לקופת גמל

בעקבות השינויים של ועדת בכר ותיקון 3, משיכת הכספים מקופות הגמל על הפקדה לקופת גמל שנעשתה החל מינואר 2008, נעשות בגיל פרישה וניתנות בצורה של קצבה חודשית לכל החיים. תיקון 3 קובע כי הפקדה לקופת גמל (הפרשה לקופת גמל 2015) שתבוצע החל מינואר 2008, לכל מכשירי החיסכון הפנסיוני, קופות גמל, קרנות פנסיה או ביטוחי מנהלים, נועד להקנות לחוסך קצבה חודשית לכל החיים! קופות גמל כבר אינם משמשות כחסכון ל- 15 שנה. בנוסף הכספים שיופקדו החל מינואר 2008 לא יחויבו במס רווחי הון בעת המשיכה.

עד לחודש ינואר 2008 החיסכון לטווח ארוך נחלק לשני מסלולים עיקריים:

  • מסלול קצבתי – מסלול המבטיח תשלומי קצבה חודשית כדוגמת קרן פנסיה.
  • מסלול הוני – מבטיח תשלום בסכום חד פעמי כדוגמת קופת גמל.

בעקבות תיקון 3 בוטלה החלוקה בין מסלול הוני ומסלול קצבתי. החל מתאריך זה, על כספים שבוצעה עבורם הפקדה לקופת גמל, ישולמו הכספים לעמית בצורה של קצבה חודשית בלבד עד לקצבה חודשית מינימלית של 3,850 ₪ לאדם (נכון לשנת 2010). חישוב קצבה חודשית זו לוקח בחשבון את כל הקצבאות שנצברו לזכותו של העמית (כולל קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים או קופות גמל). רק מי שזכאי לקצבה חודשית שגובהה 3,850 ₪ לפחות, יוכל למשוך גם סכום חד פעמי מהקופה. במידה וסכום החסכון שצברת יהיה נמוך יותר, תהיה זכאי לקצבה חודשית נמוכה יותר. במידה וסכום החסכון שצברת יהיה גבוה יותר, תוכל לבחור איך לקבל את היתרה – כסכום חד פעמי או כתוספת לקצבה החודשית ובכך להנות מקצבה חודשית גבוהה יותר. הפקדות לקופת גמל (הפרשה לקופת גמל)

בעידוד בתי השקעות, בנקים, יועצי מס ורואי חשבון, ישראלים רבים מחכים להפקדות בקופות גמל בסוף השנה לאחר שצברו סכומי כסף המיועדים להפקדות. גם השנה נראה הפקדות רבות בסוף 2015 לקופות גמל ולקרנות השתלמות.

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ פנסיוני או כל סוג של אחר של ייעוץ והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מאיש מקצוע מוסמך המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביטויים קשורים: IRA, יעוץ פנסיוני, יעוץ לפרישה, אקסלנס, העברת קרן השתלמות, הפקדות לקופת גמל 2015, הפרשה לקופת גמל 2015