קרנות הפנסיה הוותיקות הן קרנות  פנסיה שכבר לא ניתן להצטרף אליהן אך הן מהוות בסיס לחשיבה מחודשת והפקת לקחים עבור כל תעשיית החיסכון לטווח ארוך.

 

כבר בשנים הראשונות של המדינה דאגה ההסתדרות שהיה אז גוף העובדים הגדול לדאוג לעובדיה והיא זו שהקימה את קרנות הפנסיה ההסתדרותיות שלימים נקראו קרנות הפנסיה הוותיקות.

המטרה הייתה טובה: לדאוג לבטחן הכלכלי של העובדים ברגע הפרישה וכן דאגה לשארים ולמקרה נכות.

המסלולים שעמדו בפני המצטרפים היו שניים: 1.פנסיית יסוד-דאגה לקצבה מרגע הפרישה 2.פנסיה מקיפה- הכוללת בנוסף לקצבה מרגע הפרישה גם קצבה במקרה של נכות או במקרה של מוות כלומר קצבה לשארים.

 

איזון אקטוארי

מעקב אחר האיזון האקטוארי של קרנות הפנסיה החל עוד משנות ה-60  עורר כמה סימניי שאלה לגבי היתכנות לעמידה בכל ההתחייבויות העתידית לפורשים.

הגורמים לגרעון הקרנות הוותיקות  היו רבים אך נביא כאן את העיקריים שבהם:

  1. עלייה משמעותית התוחלת החיים.
  2. אי עמידה ברף התשואות שנקבע בחישובים.
  3. ניהול כושל במתן הלוואות ותרומות.
  4. שילוב של מנגנון הביטוח הלאומי עם תשלומי קרנות הפנסיה.
  5. הבדלים בגילאי הפרישה של נשים(60) לעומת גברים(65)בעוד שתוחלת החיים של נשים גבוהה יותר.
  6. קבלת עמיתים חדשים עם תנאים טובים מדיי.
  7. חוסר פרופורציה בין ההפרשות שביצע העמית לקצבה שיקבל.

 

חשוב להדגיש כי היו כמה קרנות פנסיה וותיקות אשר היו מאוזנות או שהגרעון שלהן היה קטן ולכן לא נכללו ברפורמה של הקרנות הוותיקות.

הרפורמה בקרנות הפנסיה הגירעוניות הייתה ארוכה וכואבת והחלה בסוף שנות ה- 70 עם צעדים לעידוד פרישה מאוחרת של העמיתים, שינוי שיטת חישוב בסיס הקצבה לפורשים, הפסקת מצטרפים חדשים לפנסיית יסוד ועוד.

בשנת 1995 נקבע בהוראת החוק על הפסקת קבלת עמיתים חדשים גם לפנסיה הוותיקה המקיפה. בשנת 2003 הוסדר בחקיקה עניין העלאת דמי החבר לפנסיית היסוד מ- 10% ל- 11.5% משכר העובד ובפנסיה המקיפה מ-16% ל-17.5% מהשכר. ראוי לציין כי האחוזים כוללים הפרשות של העובד ושל המעביד ביחד וכן הפרשות המעביד לפיצויים.

 

בשנת 2003 הולאמו כל הקרנות הגירעוניות, בוטלו התקנונים  והוחל "התקנון האחיד" על כל הקרנות עם "מנהל הסדר" לכולן. בסופו של דבר עלתה שוב ההפרשה לקרן לשיעור של 20.5% וזאת בעקבות המצב האקטוארי העגום של של הקרנות תחת ההסדר.

יחד עם זאת הועלו גילאי הפרישה לנשים מ-60 ל- 62 ולגברים מ- 65 ל- 67.

 

קרנות הפנסיה שבהסדר כוללות :קרן פנסיה מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ; קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ;נתיב – קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ;קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל – אגודה שיתופית בע"מ;קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ;קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ.קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ;קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ.