רוצה לשפר את התשואות של קופת הגמל שלך?

רוצה דמי ניהול נמוכים יותר בקופות הגמל שלך?

i פנסיה הינו אתר מוביל בישראל למידע בתחום קופות הגמל, קרנות השתלמות ותכנון פנסיוני. באמצעותינו תוכלו לקבל תכנון פנסיוני מקיף, מקצועי ובחינה כללית של תיק החיסכון הפנסיוני שלך.

תיקון 3

בתחילת חודש ינואר 2008 נכנס לתוקפו תיקון 3 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. תיקון 3 שינה לחלוטין את כללי המשחק בתחום החיסכון לטווח ארוך ושינה את קופות הגמל כפי שהכרנו אותן. מטרתו העיקרית של תיקון 3 היתה הפניית הכספים שמופקדים על ידינו בקופות גמל, לצורך קבלת קצבה חודשית לעת פרישה כאשר מבצעים משיכה מקופת גמל, כך שבעת היציאה שלנו לפנסיה נקבל קצבה חודשית (מסלול קצבתי) עד סוף ימי חיינו. עד תיקון 3, בהפקדות לקופת הגמל היינו מקבלים כסכום חד פעמי (מסלול הוני) בעת פדיון קופת גמל בגיל פרישה. הדבר הוביל למקרים בהם אנשים שביצעו משיכה מקופת גמל "הסתנוורו" מהסכום הגדול שקיבלו לידם, סכום זה התחיל להתמוסס ולהתפוגג וכך אותם אנשים נשארו ללא מקורות מחייה בתקופת הפנסיה שלהם עד סוף ימי חייהם. מדינת ישראל ביטלה למעשה את האפשרות, שהייתה קיימת עד סוף 2007, לבצע משיכה מקופת גמל בסכום חד פעמי על מנת להבטיח לאזרחיה פנסיית מינימום שתבטיח מחייה בכבוד. זהו העיקר של תיקון 3.

עד תיקון 3 בחודש ינואר 2008 החיסכון לטווח ארוך בישראל התחלק לשני מסלולים עיקריים:

  • מסלול קצבתי – מסלול שמבטיח תשלומי קצבה חודשית כדוגמת קרן פנסיה.
  • מסלול הוני – מסלול המבטיח תשלום בצורה של סכום חד פעמי בפדיון קופת גמל כדוגמת קופת גמל.

בעקבות תיקון 3 בוטלה החלוקה בין מסלול הוני ומסלול קצבתי שהיה נהוג עד אז. החל מתיקון 3 בינואר 2008, כספים שבוצע עבורם הפקדה לקופת גמל, ישולמו לעמית שמבצע משיכה מקופת גמל בעת פרישה, בצורה של קצבה חודשית עד לקצבה חודשית מינימלית של 3,850 ₪ לאדם (נכון לשנת 2010). במידה ובעת פדיון קופת גמל תעמוד לרשותו של העמית קצבה חודשית הגדולה מ- 3,850 ₪, יוכל העמית לבצע היוון ולבצע משיכה מקופת גמל כסכום הוני של היתרה בין הפנסיה בפועל לבין 3,850 ₪ כלומר, העמית יוכל לבחור בין קבלת היתרה כסכום כחד פעמי בעת פדיון קופת גמל או כתוספת לקצבה החודשית ובכך להינות מקצבה חודשית גבוהה יותר. בעת פדיון קופת גמל, כאשר מחשבים את המינימום קצבה של 3,850 ₪, לוקחים בחשבון את כל הקצבאות שעומדות לזכותו של העמית (קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים וכו').

מכיוון שבעת משיכה מקופת גמל לא כל קופות הגמל ערוכות מבחינה טכנית לשלם קצבאות חודשיות, דבר המצריך מערכת אקטוארית שאינה קיימת בכל קופות הגמל, נוצרו שני סוגים חדשים של קופות גמל בעקבות תיקון 3:

  • קופת גמל משלמת לקצבה – קופת גמל משלמת לקצבה היא קופת גמל שבעת פדיון קופת גמל, ערוכה מבחינה טכנית לשלם קצבאות לעמיתיה בגיל פרישה. סכום הקצבה החודשית שנקבל בעת פדיון קופת גמל מחושב על פי מקדם המרה. מקדם ההמרה לוקח בחשבון את תוחלת החיים הממוצעת בעת היציאה לפנסיה. בחישוב גס מחלקים את הסכום שצברנו במספר החודשים הממוצע שנותר לפי תוחלת החיים הממוצעת. זוהי הקצבה החודשית שנקבל בעת פדיון קופת גמל.
  • קופת גמל לא משלמת לקצבה – קופת גמל שאינה ערוכה מבחינה טכנית לשלם קצבאות לעמיתיה בעת פרישה כאשר מבצעים פדיון קופת גמל. החסכון בקופת גמל לא משלמת לקצבה הוא כן למטרת קצבה חודשית אך מכיוון שהקופה אינה ערוכה לשלם קצבה חודשית, לא היא תשלם את הקצבה בפועל בעת משיכה מקופת גמל. בעת משיכה מקופת גמל תבוצע העברת הכספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה ל"קופת גמל משלמת לקצבה" לצורך תשלום קצבה חודשית לעמית. העברת הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה היא תהליך פשוט שאינו כרוך בהפסד.


אין לראות במאמר זה משום ייעוץ פנסיוני או כל סוג של אחר של ייעוץ והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מאיש מקצוע מוסמך המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.