רוצה להשוות ולשפר את דמי הניהול של קרנות ההשתלמות שלך?

רוצה לקבל השוואת תשואות לקרנות ההשתלמות שלך?

קבל הצעות להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות שלך ובחר את הקרן הטובה ביותר עבורך!

השפעת דמי ניהול על תשואות קרנות השתלמות

i פנסיה הינו אתר מוביל בישראל למידע בתחום קופות הגמל, קרנות השתלמות ותכנון פנסיוני. באמצעותינו תוכלו לקבל תכנון פנסיוני מקיף, מקצועי ובחינה כללית של תיק החיסכון הפנסיוני שלך.

דמי ניהול קרן השתלמות הם העמלה הנגבית מבית ההשקעות המנהל את קרנות ההשתלמות, עמלה הנגבית בגין איכות השירות של בית ההשקעות, בגין הידע המקצועי של אנשיו החותרים לשיפור תשואות קרנות השתלמות, ובגין האמצעים הטכנולוגיים שהוא מעמיד לרשות המשקיע (אתרי אינטרנט, מוקד טלפוני מקצועי וכו').

אין ספק, כי דמי ניהול קרן השתלמות הם הוצאה קטנה יחסית ביחס לתשואת קרנות השתלמות שתתקבל בסוף התקופה, אולם חשוב להבין כיצד לדמי ניהול קרן השתלמות ישנה השפעה ישירה על גובה תשואות קרנות השתלמות. לפיכך, נדרשים להתייחסות מיוחדת מצד המשקיעים ולעשות השוואת תשואות קרנות השתלמות לעיתים תכופות.

בטרם נדבר על תשואות קרנות השתלמות, נבין מי קובע את דמי ניהול קרן השתלמות, וכיצד?

כל גוף פיננסי קובע את דמי ניהול קרן השתלמות בעצמו, ולכל גוף קיימים חוקים שונים המשפיעים על גובה דמי הניהול קרן השתלמות שיקבע. חשוב לציין, כי דמי ניהול קרן השתלמות הם מהכלים השיווקיים המשמעותיים המצויים בידיהם של בתי השקעות למשיכת לקוחות אליהם, לפיכך התחרות בתחום זה היא מודגשת וניכרת ולכן בצעו השוואה קרן השתלמות. דמי ניהול במוצרים פנסיונים שונים נגבים בדרך כלל בעת הפקדת כספים, לאורך שנות הניהול ובעת קבלת הכסף בסוף התקופה, אולם בניגוד למכשירים פנסיוניים אחרים, הרי שאותם דמי ניהול קרן השתלמות פועלים מעט אחרת:

  1. בעת הפקדת כספים אל קרן ההשתלמות לא משולמים דמי ניהול קרן השתלמות (זאת בניגוד להפקדה אל קרנות פנסיה או קופות גמל).
  2. דמי ניהול שוטפים של קרנות ההשתלמות – אלה נעים בין 0.5% – 2% ומשולמים מהיתרה הצבורה בקרן השתלמות. ממוצע דמי הניהול של קרנות ההשתלמות במשק – 1.1%, ממוצע הנחשב סביר.
  3. בעת קבלת השוואת תשואות קרנות השתלמות בסוף התקופה לא נגבים כל דמי ניהול בעבור פעולה זו.

כיצד מבוצעת גביית דמי ניהול קרן השתלמות, וכיצד אלה משפיעים על תשואת קרנות השתלמות?

דמי ניהול קרן השתלמות נגבים למעשה רק בשלב החיסכון וצבירת הכספים בקרן. אלה נגבים מהסכום המצוי בקרן, שהוא היתרה שנצברה בתיק בתוספת הריביות על סכום זה. גביית דמי ניהול קרן השתלמות מבוצעת אחת לתקופה, על פי אחוז דמי הניהול המוגדר כאחוז שנתי, ולפיכך מורידה ופוגעת בתשואות קרנות השתלמות בהתאם לאחוז דמי ניהול קרן השתלמות שנגבה. חשוב לדעת לפיכך, כי בעת השוואה קרן השתלמות, יש לבצע את השוואה קרן השתלמות על פי תשואות קרנות השתלמות הנומינלית, שהם תשואות קרנות השתלמות לאחר שנוכו מהם דמי הניהול ועמלות נוספות.

דמי ניהול קרן השתלמות הם קבועים אבל ניתנים למיקוח

בניגוד לכל אספקט פיננסי אחר של קרנות השתלמות, ובניגוד לכל נושא של תשואות קרנות השתלמות שהיא הערכה בלבד, הרי שדמי הניהול של קרנות אלה הם קבועים וידועים מראש, כך שעבור המשקיע אין מדובר בהפתעה שתתגלה בהמשך הדרך. זאת ועוד – לא רק שאותם דמי ניהול קרן השתלמות ידועים מראש, הרי שבעת פתיחת קרן ההשתלמות ובעת כל עדכון בה, נדרש החוסך לבדוק את גובה דמי ניהול קרן השתלמות, ואף להתמקח עם בית ההשקעות אודות גובהם, בדיוק כפי שנדרש לעשות כל לקוח של מוסד פיננסי כזה או אחר.

במילים אחרות, ככל שהחוסך יגיע מגובש אל בית ההשקעות, יבצע השוואה קרן השתלמות, שיציג הפרשה חודשית גבוהה יותר לקרן וככל שיהיה אסרטיבי יותר – כך יוכל להתמקח בצורה טובה יותר עם בית ההשקעות, ובסופו של דבר לשפר את תשואות קרנות השתלמות שיקבל. בצעו עוד היום השוואה קרן השתלמות.