רוצה להתייעץ לגבי ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

מעוניינים לעשות סדר בחסכון הפנסיוני שלכם?

מעוניין לקבל הצעות ליעוץ פנסיוני?

i פנסיה הינו אתר מוביל בישראל למידע בתחום קופות הגמל, קרנות השתלמות וייעוץ פנסיוני. באתר תוכלו לקבל מידע מקיף והצעות אטרקטיביות מגופים מקצועיים לניהול המוצרים הפנסיונים שברשותכם.

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

כולנו יודעים כי רווחתנו הכלכלית ביום פרישה לפנסיה, וגובה הקצבה החודשית שנקבל, תלויים באופן החיסכון שנבחר ובמשכו. עם זאת, מרבית האנשים חשים כי הם מתקשים לקבל החלטה למול שפע הנתונים, התוכניות והמסלולים, ופעמים רבות הם נוטים לבחור במה שממליץ הסוכן שמולם או במה שהחברים שלהם בוחרים. חכם? ברור שלא. הגיע הזמן אם כך להבין פעם אחת ולתמיד, מי מהשתיים עדיפה? ביטוח מנהלים או קרן פנסיה? כיצד הבחירה בין ביטוח מנהלים או קרן פנסיה (קופת פנסיה) תשפיע על הקצבה החודשית שלנו? בואו נבחן ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה. לפעמים מכנים קרן פנסיה בשם קופת פנסיה בטעות, לכן הכוונה ברוב המקרים זהה.

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה? לפני כל – רקע!

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה (קופת פנסיה) הן תוכניות פנסיוניות, שמטרתן להעניק קצבה חודשית קבועה למי שהגיעו לגיל פרישה לפנסיה, שתאפשר להם חיים מכובדים ונטולי חרדות כלכליות. נכון הדבר שלביטוח המנהלים יש הילה נוצצת יותר בתוקף שמו, אולם כשמגרדים את הנצנצים מגלים כי מדובר בתוכנית פנסיונית לכל דבר ועניין.

ביטוח מנהלים הוא ביטוח כמו כל ביטוח מוכר אחר – מדובר בחוזה עמיד וקבוע בין הצדדים, המבטיח את זכויותיו של החוסך בסכום קצבה חודשית קבועה. קרן פנסיה (קופת פנסיה) לעומת זאת, היא קרן הדדית שרווחיה מושפעים מפעילויות שאר החברים בה – לדוגמה, ככל שמספר התביעות בקרן הפנסיה תגדל כך יקטן סכום קצבה חודשית שכל עמית יקבל.

בשני המקרים מחושב סכום קצבה חודשית על פי מקדם הקצבה, התלוי בתוחלת החיים הקיימת באוכלוסיה ובהערכת הריבית לאורך התקופה (אקטואריה). בקרן פנסיה – קופת פנסיה, מקדם הקצבה אינו קבוע ובשנים האחרונות אף עלה, עובדה שמשמעותה שחיקה בסכום קצבה חודשית לעמיתים, וירידה בסכום הקצבה שיקבלו בסופו של דבר.

בביטוח המנהלים לעומת זאת, מקדם הקצבה הוא נמוך יותר ואף קבוע בחלק מהמסלולים, כך שכבר בעת הצטרפות לביטוח המנהלים, תוכלו לדעת בוודאות קרובה מאוד את סכומי קצבה חודשית שתזכו להם בעת הפרישה לגמלאות.

ומה לגבי עלויות של ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה?

השוואה בין עלויות הניהול של ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה מגלה שבמרבית המקרים קרן הפנסיה (חברת פנסיה) היא זולה משמעותית מביטוח מנהלים. במילים אחרות – בדומה לריבית על משכנתא המעלה משמעותית את סכום ההחזר היוצא מכיסו של המשלם, כך גם בהשוואת ביטוח מנהלים מול קופת פנסיה או קרן פנסיה – עמיתי ביטוח המנהלים משלמים דמי ניהול חודשיים ושנתיים, סכום המצטבר משמעותית ככל שמשך החיסכון ארוך יותר, וזהו סכום שיורד מכיסו של המבוטח, מבלי שיראה אותו כחלק מסכום קצבה חודשית שיקבל בסופו של דבר. זוהי פגיעה בקצבה חודשית.

משתנה עלות נוסף שיש לקחת בחשבון בהשוואת ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה הוא הטבות המס המוענקים למפקידים בשני סוגי המכשירים. עד תיקון 3, הטבות המס בקרן הפנסיה היו גבוהות יותר (35%) מאלה של המפקידים לביטוח מנהלים (25%). בעקבות תיקון 3 הטבות המס זהות ועומדות על 35%.

ואיזה כיסוי ביטוחי עדיף? של ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

בעת הצטרפות לביטוח מנהלים נכנסת לתוקף מייד גם תוכנית ביטוח חיים, התלויה בחתימתו על הצהרת בריאות הקובעת את פרמיית הביטוח שלו (במידה והחברה מסכימה לקבלו). ביטוח קרן הפנסיה לעומת זאת מחויב לקבל את כולם, אולם רק לאחר תקופת אכשרה הנמשכת מספר שנים, במהלכה אין כיסוי ביטוחי למחלות שהיו קיימות אצל המבוטח בעת הצטרפותו לקרן. חשוב לדעת, כי כיום מציעות גם קרנות הפנסיה מסלולי חיתום, בהם התנאים זהים לאלה של ביטוח המנהלים.

ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה – השורה התחתונה

השורה התחתונה שלנו היא כי על פי הנתונים בשטח, קיימת עדיפות מסוימת לקרנות הפנסיה ולקופות פנסיה על פני ביטוחי המנהלים, אולם התשובה הזו אינה חד ערכית ואינה מתאימה לכולם. המלצתנו? היוועצו ביועץ פנסיוני אובייקטיבי (שאינו עובד מטעמה של אף קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) שיוכל לסייע לכם לשקלל את הנתונים הרלוונטיים עבורכם ולקבל את ההחלטה הנכונה, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה (קופות פנסיה).

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ פנסיוני או כל סוג אחר של ייעוץ והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מאיש מקצוע מוסמך המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.