רוצה לשפר את התשואות של קרן ההשתלמות שלך?

רוצה דמי ניהול נמוכים יותר בקרנות ההשתלמות שלך?

i פנסיה הינו אתר מוביל בישראל למידע בתחום קופות הגמל, קרנות השתלמות וייעוץ פנסיוני. באתר תוכלו לקבל מידע מקיף והצעות אטרקטיביות מגופים מקצועיים לניהול המוצרים הפנסיונים שברשותכם.

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות הינה תוכנית חיסכון ל – 6 שנים שבה מופקדים מדי חודש כספים על ידי העובד והמעביד. רבים נוהגים לכנות קרן השתלמות קופת השתלמות. גובה הסכום שמופקד בקרן השתלמות הינו בהתאם לגובה השכר של העובד. מכיוון שהמדינה מעוניינת לעודד אנשים לחסוך, נהנית קרן השתלמות מהטבות מס המוענקות ע"י המדינה. קופת השתלמות מיועדת הן לשכירים והן לעצמאיים – קרן השתלמות לעצמאים. הטבות המס שמוענקות למפקידים בקרן השתלמות הפכו אפיק חסכון זה לאטרקטיבי ביותר. בנוסף, בתום תקופת החיסכון, ניתן לבצע משיכת קרן השתלמות והכסף פטור ממס. כדאי מאוד להפריש כסף עבור קופת השתלמות.

הפקדות לקרן השתלמות נעשות ע"י העובד והמעביד. המעביד מפקיד עד 7.5% משכרו הקובע של העובד. הפקדת העובד היא לפחות שליש מהמעביד כלומר מקסימום 2.5%. סה"כ 10% מהשכר החודשי במקסימום. הן המעביד והן העובד נהנים מהטבות מס על הפקדה לקרן השתלמות. הפקדותיו של המעביד לקרן השתלמות הינן פטורות ממס הכנסה עבור העובד, כל עוד הפקדות המעביד והעובד יחדיו הינן בגובה של 10% משכר העובד ברוטו ועד תקרת הפקדה לקרן השתלמות שעומדת על 15,712 ₪ (נכון לשנת 2015). ניתן להפריש לקרן השתלמות כספים גם מעבר לתקרת הפקדה לקרן השתלמות, אך על כספים אלו לא יחול פטור מתשלום מס.

ההחלטה אם לתת לעובד קרן השתלמות / קופת השתלמות נתונה למו"מ בין העובד לבין המעביד והיא אינה חובה על פי חוק. במגזר הציבורי נקבעת זכותו של העובד לקרן השתלמות בהסכם קיבוצי שהוא חתום עליו.

קופת השתלמות היא תוכנית החסכון ההונית היחידה כיום שמעניקה הטבות מס ובה ניתן לחסוך ולקבל בעתיד את החסכון בסכום חד פעמי (הוני) ולא בצורה של קצבה חודשית כפי שנהוג כיום בקופות הגמל וקרנות הפנסיה. בעת משיכת קרן השתלמות מקבל העמית את כל ההפקדות שנצברו לזכותו בתוספת הרווחים בניכוי דמי ניהול קרן השתלמות פטורות ממס.

בחירת קופת השתלמות הינה בחירה של העובד. לעובד יש את הזכות הבלעדית על בחירת קופת השתלמות עבורו. בנוסף, ניתן לבצע העברת קרן השתלמות בין קרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת. הליך העברת קרנות השתלמות הינו פשוט ומהיר, ואינו כרוך בעלות. כל זכויותיו של העמית נשמרות בעת המעבר בין קרנות השתלמות, הוותק, הנזילות והפטור ממס. זכורו, העברת קרן השתלמות לקרן בעלת תשואות גבוהות לאורך זמן תביא לרווח משמעותי על פני תקופת זמן ארוכה.

קופת השתלמות מיועדת הן לשכירים והן לעצמאיים:

    א. קרן השתלמות לשכירים

    העובד ומעבידו מפקידים לקרן השתלמות הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד. הפקדת העובד היא לפחות שליש. ניתן לבצע משיכת קופת השתלמות בתום 6 שנות חסכון. ניתן למשוך את הכספים בתום שלוש שנים למטרת השתלמות גם וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

    ב. קרן השתלמות לעצמאים

    לקרן השתלמות זו רשאים להצטרף רק יחידים עצמאיים. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה. תקרת ההפקדה עבור עצמאי עומדת היום על 7%. ניתן לבצע משיכת קופת השתלמות בתום 6 שנות חסכון.

בתום 6 שנים לתחילת ההפקדות עבור קופת השתלמות, ניתן לבצע משיכה מקרן השתלמות לכל מטרה. מכיוון שניתן להשתמש בכספי קרן ההשתלמות לכל מטרה ולא רק לצרכי השתלמות, הפכו קרנות ההשתלמות לאפיק פופולרי מאוד לצורך חיסכון לטווח הבינוני. ברוב המקרים נוטים העמיתים לבצע משיכה מקרן השתלמות בתום 6 שנות חסכון ולהשתמש בכסף למטרות שונות שאינן בהכרח לימודים או השתלמות. ניתן לבצע משיכה מקרן השתלמות בתום 3 שנות חסכון וזאת לצורך מימון השתלמות מקצועית. משיכה מקרן השתלמות של כספים לפני תום תקופת החיסכון המינימאלית, גוררת חיוב במס על הסכומים שבוצעה עבורם משיכה מקרן השתלמות.

הבחירה של קופת השתלמות הינה בהתאם לשיקולים דומים לאלה המלווים כל השקעה בתוכנית חסכון או בשוק ההון ומתחשבת בפרמטרים הבאים: ביצועי הקרן לאורך זמן, הסיכון של קרן השתלמות, חוסנו של הגוף המנהל, בית השקעות, מדיניות ההשקעות של הקרן וכו'.

זכרו – אם אינכם מרוצים מהביצועים והתשואות שמשיגה עבורכם קרן ההשתלמות שלכם, ניתן בקלות לעבור לקרן השתלמות טובה יותר.

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ פנסיוני או כל סוג של אחר של ייעוץ והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מאיש מקצוע מוסמך המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.