ברוכים הבאים לאתר i פנסיה

השימוש בשרותי האתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ומהווה הסכמה להם.

תנאי שימוש כללים

הגלישה והשימוש באתר זה, על המידע אשר מצויי בו מעת לעת (להלן: "האתר"), הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. בכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים הבאים:

תאור האתר

 • האתר הוא פורטל פיננסי המסקר את שוק ההון.
 • האתר משמש להעברת אינפורמציה פיננסית לגולשי ומבקרי האתר (משתמשים) לשירותים שונים בתחום הפיננסי ללא עלות מצד המשתמשים.
 • האתר הוא אתר תוכן ואינפורמציה בלבד ואינו עוסק בכל הקשור לייעוץ פנסיוני או ליעוץ השקעות. האתר אינו בעל רישון של יעוץ /שיווק פנסיוני.
 • אין לראות במידע המופיע באתר כייעוץ כל שהו.
 • השירותים אותם מעניק האתר הינם חינם לגמרי ללא כל התחייבות או הסכמה של המשתמש שמילא את פרטיו האישיים ושלח את הטופס.
 • הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בנתונים כהמלצה לקניה/רכישה/מכירה/העברה או כל פעולה אחרת הקשורה למוצרים פנסיונים – קרנות השתלמות, קופות גמל.
 • הכתבות באתר אינן המלצה ,הצעה, ייעוץ לקניה, לרכישה או למעבר למוצרים פינסיונים הכוללים קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות נאמנות, תיקי השקעות מנוהלים ,מוצרי ביטוח שונים.

תנאי שימוש באתר

 • המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות.
 • משתמש הממלא טופס השארת פרטים, נותן את הסכמתו לאתר למסור את פרטיו כפי שמילא בטופס הרלוונטי, לגופים הפיננסים. הגופים הפיננסים אשר יקבלו את פרטי המשתמש יהיו רשאים לפנות לגולש שמילא את הטופס על פי שיקול דעתם הבלעדי ואינם מתחייבים לפנות ו/או לספק שירות למשתמש.
 • אין האתר מתחייב להעביר פרטים של טופס צור קשר כל שהו לגורם כל שהו או לגורם אחר.
 • כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריות הגולש בלבד וכי ידוע לו כי בעלי האתר לא יהיו אחראים בגין כל טענה כל שהיא, בין טענה ישירה ובין עקיפה, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר.
 • התנהלותו של המשתמש שמילא טופס קשר ובקשה למידע ולנותני השירותים הפיננסים השונים היא אך ורק בהתאם לשיקול דעתו ובאחריותו ללא קשר לאתר ולבעליו.
 • כל הנוסחים המופיעים באתר- מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.
 • הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בנתונים כהמלצה לקניה/רכישה/מכירה/העברה או כל פעולה אחרת הקשורה למוצרים פנסיונים – קרנות השתלמות, קופות גמל וכל מוצר פיננסי או ביטוח אחר.

זכויות יוצרים

 • © תוכנו ועיצובו של אתר האינטרנט איי פנסיה, מוגן בזכויות יוצרים.
 • אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לשדר, כל חלק שהוא מהחומר באתר זה ללא אישור בכתב מבעלי האתר. כל המידע המופיע באתר הוא שייך בבלעדיות לבעלי האתר. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיהם של כל צד שלישי המפרסם תכנים ומידעים באתר, בהתאם להסכמים שונים בין האתר לבינו.

הגבלת אחריות והצהרת פרטיות

 • בעלי האתר נוקטים באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון תמידי של פריצה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לגולשים שמילאו טופס בעם תתרחש פריצה למאגר הנתונים.
 • אין לראות במידע הכלול באתר משום ייעוץ/שיווק השקעות והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
 • המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות .תל-אביב, המרכז בישראל .

למען ספק, לבעלי האתר אין רישיון משווק/יועץ פנסיוני ואין האתר מעניק שרותי יעוץ ושיווק פנסיוני.