רוצה שמומחה לקופות גמל וקרנות השתלמות ייסעו לך? – מלא פרטים בטופס 

[accept green firm="לקופות גמל וקרנות השתלמות" form="short"]

 

קריאת דוחות של קופות גמל יכול להיות דבר מורכב ולא ברור, אך מספר עקרונות בקריאת הדוח עשויים בהחלט לסייע לכם בהתמצאות בפרטים הנוגעים לכספכם.

 

מתי אנו מקבלים דוחות מהחברה המנהלת את כספינו בקופת גמל/קרן השתלמות?

במידה וקופת הגמל/קרן ההשתלמות עם צבירה גבוהה מ-50,000 ש"ח נצפה לקבל את הדוח כל שלושה חודשים ובמידה וקופת בגמל/ קרן השתלמות יש סכום נמוך מזה, יגיע דוח מסכם בסוף השנה כלומר בחודש אפריל עבור השנה שקדמה לו. דוחות אילו יעזרנו לנו בביצוע השוואות לקופות גמל וקרנות השתלמות לכן שמרו אותם בקלסר.

 

איך מחולק הדוח?

לכל בית השקעות יש דרך אחרת להציג את הדוח אך כולם חייבים להראות את אותם נתונים לגבי:תשואות, דמי ניהול שנגבו, שם הקרן השתלמות או קופת הגמל מעמד וכו'.

 

בגדול נתאר כאן דוח המורכב לרוב מארבע חלקים:

בחלק א' תמצאו את הנתונים הבאים:שם הקופה, סוג הקופה(קרן השתלמות או קופת גמל), מספר אישור מס הכנסה (קרוי גם מספר באוצר), מספר חשבון שהוא גם מספר העמית של הקופה, פרטים אישיים, תחילת וותק (זהו היום שבו התחלנו להפקיד), פירוט ההפקדות בקופה אם ישנן כאלה, ריכוז התנועות והיתרה לסוף התקופה, ריכוז דמי הניהול שנגבו בפועל(באחוזים ובסכום כספי), ושיעור התשואה אישית לעמית. בנוסף תבחינו בטבלה המתארת את פירוט ההפקדות לקרן התשלמות ואופן חישוב המס לפי הרפורמה שהתגבשה בעקבות חקיקה בדבר 'תקרת ההפקדה המוטבת'.'תקרת ההפקדה המוטבת' היא הסכום בו העמית מקבל את כל הרווחים ללא תשלום מס רווח הון, מעל להפקדה זאת העמית יחויב במס רווחי הון בהתאם לשינוים שנקבעו לאורך השנים לפי החלוקה הבאה; עד 2003 שיעור המס עמד על 15% מהרווחים, החל משנת 2006 המס עלה ל20%  ושוב עלה ב- 2013 ל- 25% וזאת תמיד רק מעל 'תקרת ההפקדה המוטבת'.

 

בחלק ב'  תבחינו בטבלה אשר מרכזת את התשואה שהשיגה הקופה בתקופת הדוח לשנה אחורנית וכן ל-4 שנים אחורנית בניכוי דמי ניהול שנגבו וכן שיעור עליית המדד לשנה האחרונה ושיעור עליית המדד ל- 4 השנים האחרונות.טבלה נוספת תתאר את השיעור המקסימלי של דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות ואת השיעור שגבתה בממוצע מכל העמיתים ומהו אחוז הגביה מסך הנכסים.טבלה שלישית תפרט את נכסי הקופה לפי סוג הנכס(מזומנים, אג"ח, מניות הלוואות וכו') טבלה אחרונה תצהיר על מדיניות ההשקעה לשנת הדוח הנוכחית.

 

בחלק ג' יפורטו השינויים שחלו בתקנון הקופה.

 

בחלק ד'  יכללו שרותים נוספים שהחברה המנהלת מציעה כמו: הלוואות, עדכון מוטבים, ביטוח חיים קבוצתי, עדכון פרטים אישיים ועוד.

 

בתחתית הדוח תמיד יהיו שני ספיחים למס הכנסה, האחד הוא אישור להצהרת הון ובו יפורט כמה כספים הופקדו עד סוף השנה מתחילת הצטרפותי לקופת הגמל/ קרן השתלמות  וספח שני כולל אישור לשנת המס האחרונה ובו יפורטו כמה הופקדו השנה לתוך קופת הגמל/ קרן השתלמות.


תגובות

כיצד קוראים את הדוח השנתי של קופות הגמל/קרן השתלמות — אין תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>