אתה מהנדס, הנדסאי, טכנאי, או משפטן?

 

יש קרנות השתלמות מיוחדות בשבילך!

 

 

[accept green firm="קרנות השתלמות למהנדסים" form="short"]

סוגי קרנות ההשתלמות עבור הנדסאים, מהנדסים,

 

טכנאים ומשפטנים

 

הנושא של קרנות השתלמות בישראל נחשב לאחד המשפיעים ביותר על עתיד ציבור השכירים. מלבד קרנות השתלמות התקפות בקרב חברות פרטיות, ישנן גם קרנות מקצועיות. בין אלו ניתן למנות את קרן ההשתלמות למהנדסים, קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים וקרן ההשתלמות למשפטנים.

[links]

למרות שבאופן כללי מנוהלות קרנות השתלמות בצורה דומה, לכל גוף מקצועי תנאים אחרים. בנוסף, את קרנות ההשתלמות מנהלות חברות אחרות אשר בהן העמיתים לוקחים חלק. קרן השתלמות למהנדסים למשל נקראת גם קרן השתלמות אומגה, והיא מנוהלת על ידי חברת מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ. קרן השתלמות למהנדסים, או קרן השתלמות אומגה, הוקמה כקרן הפונה לסקטור המהנדסים והשכירים בשנת 1967.

מלבד המהנדסים במוסדות הציבור מכסה אומגה גם מהנדסים בחברות שונות במשק ומהנדסים בשירות המדינה. כידוע, המדינה מאפשרת חיסכון פנסיוני באחד מבין שלושה כלים: פנסיה, ביטוח מנהלים או קופות גמל. מבחינת אישורי מס הכנסה, מפעילה קרן השתלמות למהנדסים מסלול השקעות אחיד לכל העמיתים בדמות קופת גמל. קבוצת מנורה המנהלת את קרן ההשתלמות למהנדסים נחשבת לאחת מקבוצות הפנסיה הגדולות בישראל, ולה רקע עשיר המאפשר לעמיתים החוסכים גב כלכלי איתן ויציב.

קרן השתלמות הנדסים וטכנאים: קרן הפועלת משנת 1970

מלבד קרן ההשתלמות למהנדסים כדאי לציין גם את קרן ההשתלמות להנדסאים ולטכנאים. גם קרן זו מנוהלת כקופת גמל המאושרת על פי תקנות מס הכנסה, ומפוקחת על ידי אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר. קרן השתלמות להנדסאים ולטכנאים הוקמה מאוחר יותר מאשר קרן ההשתלמות למהנדסים, ופועלת החל משנת 1970.

את השירותים הפיננסיים של הקרן מספק בנק יהב, לרבות שירותים אדמינסטרטיביים, מתן מידע אישי ועוד. על פי החוק שיעורי ההפרשות המירביים המותרים בניכוי בתוך קרן השתלמות להנדסאים ולטכנאים הם 7.5% מן השכר על ידי המעביד ו-2.5% מהעובד. כל הכספים בקרן מופרשים לטובת השתלמויות לשכירים או לחילופין לחיסכון. את ניהול ההשקעות שלה עושה קרן השתלמות להנדסאים ולטכנאים באמצעות חברות ד"ש קופות גמל, מגדל ואקסלנס.

ניהול קרנות ההשתלמות למשפטנים

לעומת קרן ההשתלמות למהנדסים והקרן להנדסאים ולטכנאים, קרן ההשתלמות למשפטנים הוקמה במסגרת הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל למעסיקים הציבוריים. גם קרן זו היא סקטוריאלית, ופועלת החל משנת 1971. כל העמיתים השכירים בקרן מיוצגים על ידי איגוד המשפטנים, כאשר הקרן עצמה מאוגדת כחברה ממשלתית ולכן כפופה להוראות חוק החברות הממשלתיות. בדומה לקרן ההשתלמות להנדסאים ולטכנאים, גם בקרן ההשתלמות למשפטנים ההפרשות הן 7.5% מטעם המעביד לעומת 2.5% מטעם העובד וכולן למטרות השתלמות או חיסכון. מנהל העסקים של קרן ההשתלמות למשפטנים הוא בנק הפועלים, אשר משקיע את כספי הקרן ומנהל את החשבונות האישיים של העמיתים.

במסגרת קרן השתלמות למשפטנים ניתן להשקיע במסלולים שונים כגון מסלולי מנייתי "משפטנים מניות" או מסלול מיוחד ללא מניות. לצידם פועל בקרן מיום היווסדה המסלול הכללי, כאשר מדיניות ההשקעה נקבעת על פי ועדות ההשקעה והדירקטוריון, מומחי בית ההשקעות "פסגות" ומומחים נוספים.

בדקו כבר היום את קרנות ההשתלמות

ניהול קרנות ההשתלמות במגזרים הסקטוריאליים נעשה במספר מימדים. על כל מי שמועסק באחד המגזרים לבדוק את התנאים אליהם הוא משתייך ולבחון את הזכויות העומדות לרשותו. קרנות ההשתלמות הן אפיק חיסכון מומלץ, אך כדי לשמור על אפקטיביות יש להכיר את דרכי הפעולה של המשקיעים. בין אם ההשתייכות היא למגזר המהנדסים, הטכנאים, ההנדסאים או המשפטנים, קרנות ההשתלמות הן חלק מהעתיד ולכן אסור להקל בהן ראש.

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ פנסיוני או כל סוג של אחר של ייעוץ והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מאיש מקצוע מוסמך המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.