מעוניינים לעשות סדר בחסכון הפנסיוני שלכם?

מעוניין לקבל השוואה של קרנות הפנסיה בישראל ולבחור את המתאימה ביותר עבורך?

i פנסיה הינו אתר מוביל בישראל למידע בתחום קופות הגמל, קרנות השתלמות ותכנון פנסיוני. באמצעותינו תוכלו לקבל תכנון פנסיוני מקיף, מקצועי ובחינה כללית של תיק החיסכון הפנסיוני שלך.

חוק פנסיה חובה

מהו חוק פנסיה חובה? בחודש ינואר בשנת 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה. המטרה של חוק פנסיה חובה היא לאפשר לכל אחד מאזרחי ישראל ליהנות מפנסיה מגיל פרישה בצורה של קצבה חודשית קבועה שתסייע לו להתקיים ולחיות בכבוד, בהגיעו לגיל פרישה לפנסיה – במילים אחרות – חיסכון פנסיוני.

חוק פנסיה חובה קובע כי כל מעסיק יפריש לעובד סכום מינימאלי משכרו לטובת ביטוח פנסיוני כך שלעובד תהיה פנסיה בגיל פרישה. עם זאת, רבים מהעובדים עדיין לא מודעים לזכותם לקבל פנסיית חובה ובכך להנות מפנסיה בגיל פרישה. לפי חוק פנסיה חובה, זכאי העובד לביצוע הפרשות ממשכורתו לטובת פנסיית חובה כעבור 6 חודשים מתחילת עבודתו אצל המעסיק. עובד שהתקבל והוא כבר מבוטח בביטוח פנסיוני ויש לו פנסיית חובה, זכאי החל מיומו הראשון לביצוע הפרשות אלו לפנסיה. כל זאת לפי חוק פנסיה חובה.

במקרה בו לא חל על העובד הסכם פנסיוני ספציפי, אזי על המעסיק תחול החובה להפריש לפנסיית חובה, לפי חוק פנסיה חובה. הסכם פנסיית חובה קובע מפורשות שחלקים אלו צריכים לתת לעובד פנסיה שכוללת לא רק פנסיית זקנה, דהיינו פנסיה בגיל הפרישה, אלא גם פנסיית נכות ושארים. במסגרת הסכם פנסיית חובה, נקבע כי הפרשת המעסיק לתכנית פנסיית חובה, מורכבת משלושה חלקים שווים: הפרשה של מעביד לתגמולים, הפרשה של מעביד לפיצויים, והפרשה של העובד לתגמולים. השכר המבוטח לפנסיית חובה, לפי חוק פנסיה חובה הוא "שכר הבסיס". אם למשל קיבלת בונוס שנתי, חלק זה לא יוכר לצורך הפרשות לפנסיית חובה. תחת חוק פנסיה חובה ישנה תקרה לשכר המבוטח והיא גובה השכר הממוצע במשק. השכר כאמור הינו שכרו של העובד שממנו ירד כל חודש סכום מסויים המופרש לטובת פנסיית חובה שתשמש את העובד לצורך פנסיה בגיל הפרישה.

לפי חוק פנסיה חובה, לעובד ישנה הזכות לבחור בין קרן פנסיה לקופת גמל. עובד אשר יעדיף לוותר על ההפרשה לפנסיית חובה, (מחברת פנסיה) ויבקש לקבל את חלקו של המעביד במסגרת המשכורת, וכך בעצם להגדילה, לא יכול לעשות זאת – היות והמדינה מעוניינת כי לכל עובד תהיה פנסיה בגיל פרישה. הוא לא יכול וותר על זכותו לפי חוק פנסיה חובה. המדינה מעוניינת כי לכל עובד תהיה פנסיה בגיל פרישה. מעביד אשר יעשה כן עובר על החוק ועלול להחשף לתביעות כלכליות. חוק פנסיה חובה הוא חוק לכל דבר וחייב להיות מיושם ע"י המעביד.

הסכם פנסיית חובה לפי חוק פנסיה חובה הוא ברירת מחדל שכן הוא חל במקרים בהם אין הסדר פנסיוני המיטיב עם העובד. לעומת זאת, אם יש לו הסכם טוב יותר מהסכם פנסיית החובה יישאר ההסכם בעינו ולא ישתנה.

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ פנסיוני או כל סוג של אחר של ייעוץ והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מאיש מקצוע מוסמך המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.