רוצה לשפר את התשואות של קופת הגמל שלך?

 

רוצה דמי ניהול נמוכים יותר בקופות הגמל שלך?

 

[accept green firm="השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות" form="short"]

 

משיכת קופת גמל


i  פנסיה הינו אתר מוביל בישראל למידע בתחום קופות הגמל, קרנות השתלמות ותכנון פנסיוני. באמצעותינו תוכלו לקבל תכנון פנסיוני מקיף, מקצועי ובחינה כללית של תיק החיסכון הפנסיוני שלך.

 

[links]

 

בתחילת חודש ינואר 2008 נכנס לתוקף תיקון 3 חוק הפיקוח על שירותם פיננסים. התיקון שינה לחלוטין את כללי המשחק בתחום החיסכון לטווח ארוך ושינה לחלוטין את קופת הגמל כפי שהכרנו אותה. התיקון שינה בעיקר את הנושא שבה ניתן לבצע משיכת כספים מקופת גמל והכניס לנו מושג חדש שנקרא קופת גמל משלמת לקצבה.

 

עד לחודש ינואר 2008 החיסכון לטווח ארוך נחלק לשני מסלולים עיקריים:

  • מסלול קצבתי – מסלול המבטיח תשלומי קצבה חודשית בעת משיכת קופת גמל כדוגמת קרן פנסיה
  • מסלול הוני – מסלול המבטיח תשלום בסכום חד פעמי כדוגמת קופת גמל.

בעקבות תיקון 3  בוטלה החלוקה בין מסלול הוני ומסלול קצבתי שהיה עד אז. החל מינואר 2008, כספים שבוצע עבורם הפקדה לקופת גמל, ישולמו לעמית בעת משיכת קופת גמל בצורה של קצבה חודשית בלבד עד לקצבה חודשית מינימלית של 3,850 ₪ לאדם (נכון לשנת 2010). רק שתעמוד לרשותו של העמית קצבה חודשית שגובהה 3,850 ₪ בעת משיכת קופת גמל, יוכל בנוסף לבצע משיכת כספים מקופת גמל כסכום חד פעמי מהקופה בצורה הונית. במידה וסכום החסכון שנצבר יהיה נמוך מ3,50 ש"ח, תהיה למעשה זכאי לקצבה חדשית נמוכה יותר. במידה וצברת חסכון  גבוה יותר, תוכל לבחור איך לקבל את היתרה –  האם לקבל אותה כסכום חד פעמי או כתוספת לקצבה החודשית ובכך להגדיל את הקצבה החודשית שלך. חישוב קצבה של 3,850 ₪ לוקח בחשבון את כל הקצבאות שנצברו לזכותו של העמית (כולל קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים או קופות גמל).

 


בעקבות השינויים, נוצרו בישראל שני סוגים חדשים של קופות גמל:

  • קופת גמל משלמת לקצבה – קופת גמל משלמת לקצבה הינה קופת גמל שערוכה מבחינה טכנית לשלם קצבאות בעת משיכת קופת גמל.
  • קופת גמל לא משלמת לקצבה – קופת גמל שאינה ערוכה מבחינה טכנית לשלם קצבאות בעת משיכת קופת גמל. היות ולצורך תשלום קצבה חודשית לכל החיים נדרשת מערכת אקטוארית שאינה קיימת כיום בכל קופות הגמל, קופות אלה יקבלו אישור של קופת גמל לא משלמת לקצבה. כלומר, זוהי קופת גמל שהחיסכון בה הוא למטרת קצבה אך מכיוון שאינה ערוכה, לא היא תשלם את הקצבה בפועל בעת משיכת קופת גמל. משיכת כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה תוכל להתבצע רק על יד העברת הכספים ל"קופת גמל משלמת לקצבה", במועד הפרישה.

 

אין זה משנה היכן ייחסכו הכספים – בין בקופת גמל משלמת לקצבה ובין בקופת גמל שאינה משלמת לקצבה. העיקר שבגיל פרישה כאשר מבצעים משיכת קופת גמל תעמוד לזכות העמית קצבה שלא תפחת מ- 3,850 ₪ לחודש.

  • מה קורה עם משיכת קופת גמל על הפקדות לקופת גמל לפני ינואר 2008? באילו אפשרוית ניתן לבצע משיכת קופת גמל?

 

עמית שכיר – משיכת כספים מקופת גמל על הפקדות לקופת גמל עד  31.12.2004

1. לא עבדת 6 חודשים מתום פרישתך ממקום העבודה (פתיחת עסק עצמאי גם מהווה עמידה בתנאי זה)

2. עבודה במשך 13 חודשים כשכיר, בלי הפרשות סוציאליות.

3. בגיל 60 ובתנאי שצברת 5 שנות ותק בקופה.

 

משיכת כספים מקופת גמל על הפקדות לקופת גמל מ-1.1.2005 עד 31.12.2007

1. בגיל 60 ובתנאי שצברת  שנות ותק בקופה.

 

משיכת כספים מקופת גמל על הפקדות לקופת גמל  מ-1.1.2008

כל ההפקדות ניתן למשוך כקצבה לפי תיקון 3 לחוק. מדובר על קופת גמל משלמת לקצבה

 

עמית עצמאי – משיכת כספים מקופת גמל על הפקדות לקופת גמל עד 31.12.2005

1.   15 שנות וותק

2.   בגיל 60 ובתנאי שצברת  שנות ותק בקופה.

 

משיכת כספים מקופת גמל על הפקדות לקופת גמל מ-1.1.2006 עד 31.12.2007

1. בגיל 60 ובתנאי שצברת  שנות ותק בקופה.

משיכת כספים מקופת גמל על הפקדות לקופת גמל  מ-1.1.2008

כל ההפקדות ניתן למשוך כקצבה לפי תיקון 3 לחוק. מדובר על קופת גמל משלמת לקצבה.

 

 

מאוכזבים מהתשואות של קופת הגמל שלכם? רוצים קופת גמל עם תשואות טובות יותר? אם כן, זה הזמן לבצע העברת קופת גמל.

 

 

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ פנסיוני או כל סוג של אחר של ייעוץ והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מאיש מקצוע מוסמך המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.