רוצה לשפר את התשואות של קופת הגמל שלך?

 

רוצה דמי ניהול נמוכים יותר בקופות הגמל שלך?


[accept green firm="השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות" form="short"]

 

 עמיתים בקופות גמל – כיצד לנהוג?


i  פנסיה הינו אתר מוביל בישראל למידע בתחום קופות הגמל, קרנות השתלמות ותכנון פנסיוני. באמצעותינו תוכלו לקבל תכנון פנסיוני מקיף, מקצועי ובחינה כללית של תיק החיסכון הפנסיוני שלך.

 

[links]

 

 

אילו דיווחים זכאי לקבל העמית ומתי?

העמית למעשה מקבל מס' דיווחים בשנה, האחד דיווח שנתי – את הדיווח הזה יקבל העמית בשליש הראשון של כל שנת מס חדשה ובו דיווח על כל התנועות, היתרות, התשואות, וסכומי הזיכוי שבקופה משנת המס שנסתיימה.

בנוסף יקבל העמית דיווח רבעוני – זהו דיווח שנעשה אחת לרבעון ויתקבל עד חודשיים מתום אותו רבעון, בדיווח זה יקבל העמית פרוט על ההפקדות לקופותיו במהלך הרבעון הרלוונטי.

בנוסף העמית יכול לקבל קוד סודי לשימושו וכך למעשה יקבל דיווח על בסיס יומי על הנעשה בחשבונותיו.

 

מי יכול להיות המוטב וכיצד זה נקבע?

מוטב הוא האדם שנבחר כזכאי לקבלת הכספים מקופת הגמל בעת מותו של העמית החוסך

המוטב יקבע על ידי העמית בכתב בהוראה שנתן. העמית רשאי בכל עת וללא הגבלה להודיע לחברה המנהלת את קופת הגמל על שינוי המוטב בכתב כמובן. היה והעמית לא שינה זאת מעולם אזי הכסף ישולם על ידי קופת הגמל ליורשי העמית על פי דין.

 

קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאיים מי יכול לפתוח ומה התנאים?

בינואר 2008 כחלק מהשינויים הוחלט לאפשר לכל אחד לפתוח קופת גמל במעמד עצמאי, ולכן :

  • כשכיר העמית מבוטח בפנסיה ויש באפשרותו להנות מהטבת מס נוספת עבור החלק של המשכורת שבגינו לא בוצעה הפרשה פנסיונית וזאת בתנאי שאין היא עולה מעל לגובה התקרה שמזכה. עבור ההכנסה בעצמאי, העמית יקבל הטבות רק בעבור החלק שמשלים את ההכנסה כשכיר וזאת גם עד לגובה התקרה שמזכה.
  • עמית שכספי התגמולים שלו והפיצויים שלו שצבר כשכיר משוחררים על ידי מעסיקו וכאשר הוא מגיע לגיל 60 הוא יכול להמשיך להפקיד כעמית עצמאי לקופה זו ובגיל פרישה לפנסיה להנות מהזכויות הקודמות שצבר בקופה זו.
  • גם לקטין ניתן לפתוח קופת גמל כחסכון לטווח הארוך אך מומלץ לקבל ייעוץ לפני פתיחת קופת הגמל על מנת לזכות בתשואות גבוהות ככל שניתן.

 

מהם המועדים להפקדה בקופת הגמל?

עמית עצמאי יכול לבצע הפקדה לקופת הגמל במהלך כל השנה בתשלומים או בסוף השנה בתשלום אחד סכום חד פעמי אשר יהא שייך לאותה שנת מס.

 

האם ניתן לבצע הפקדה לקטין בקופת גמל?

ניתן לפתוח קופת גמל לקטין על ידי אפוטרופוס על הקטין בדרך יהיו אלו הורי הקטין ועל שניהם לחתום על טווופס הצטרפות. החל משנת 2008 כל הפקדה לקופת התגמולים באופן עצמאי תיועד לקצבה בגיל הפרישה.