מעוניין לקבל מידע על מבטחים החדשה קרן פנסיה?


מעוניין להשוות קרנות פנסיה?


מעוניין לקבל יעוץ לפרישה והכנה פיננסית לפרישה?

 

 

[accept green firm="יעוץ פנסיוני" form="short"]

 

 

מידע על קרן פנסיה מבטחים החדשה והוותיקה


Mivtachim

מבטחים קרן פנסיה היא אחת מקרנות הפנסיה הגדולות בישראל הן מבחינת היקף נכסים והן מבחינת מספר עמיתים. קרן מבטחים עברה גלגולים רבים בעשורים האחרונים לכן ניתן להתייחס לקרן בשתי תקופות עיקריות – קרן פנסיה מבטחים הוותיקה וקרן פנסיה מבטחים החדשה Mivtachim. כיום הקרן מנוהלת על ידי חברת הביטוח מנורה הידועה בשרות המצויין שלה, ביכולות ניהול מעולות ובשקיפות.

 

[links]

 

מהו העיקרון על פי פועלת מבטחים קרן פנסיה?
כל קרנות הפנסיה פועלת על עיקרון ההדדיות, זאת אומרת שהקרן היא מעין חיסכוןהשקעה משותפת כך שאם אחד מעמיתי קרן הפנסיה חלהפרש או זקוק לכספו, הקרן תשלם את הכסף מסך נכסיה. בהקשר זה, למנורה מבטחים קרן פנסיה חדשה יש יתרון לגודל מאחר והיא מכילה עמיתים רבים כך שהסיכון מצטמצם ומתפזר בין כולם. קרן פנסיה קטנה לעומתה נחשבת ליותר מסוכנת מאחר ונכסיה אינם גדולים לכן במצב בו הקרן תידרש לשלם סכומי כסף פתאומיים לעמיתיה יכול להעמיד את הקרן בסכנה.

אך ליתרון לגודל יש גם חיסרון והדבר בולט בקרן פנסיה מנורה מבטחים החדשה Mivtachim  – בגלל גודלה והיקף נכסיה הגדול, יכול להיווצר מצב שאחוז מסוים מעמיתיה דורש משאבים כלכליים רבים שמקטינים את היקף נכסי הקרן. הסיבות יכולות להיות רבות – גיל מבוגר של מבוטחים, חיתום וקבלה לקרן פנסיה בקלות ללא אבחנה בין עמיתים חולים לבריאים, גיל קבלה לקרן ועוד. יועץ פנסיוני.

מה מעניקה לנו קרן מבטחים החדשה קרן פנסיה של מנורה Mivtachim ?
מבטחים החדשה קרן פנסיה תשלם לך תקציב חודשי (תשלומי הפנסיה למעשה) לכל החיים אם התקיים אחד מן התנאים:

  • פרישה – פרשת לפנסיה? אתה זכאי לקבל תשלומים חודשים מקרן מבטחים.
  • נפצעת? חלית או הגעת למצב של אובדן כושר עבודה? אתה יכול לקבל תשלומי פנסיה בהיקף שיקבע בהתאם לנכותך. פנסיית אובדן כושר עבודה המקסימאלית  לא תעבור את 75% מהשכר בשלושת החודשים שקדמו לאירוע או בשנה אחרונה לפני האירוע – תלוי בכיסוי הביטוחי ובתקנון.
  • שארים – במצב בו עמית בקרן הלך לעולמו, קרן מבטחים החדשה תשלם פנסיה לשאיריו -ילדים עד גיל 21 ולבן או בת הזוג לכל החיים.

מנורה מבטחים החדשה Mivtachim מציעה מספר מסלולי ביטוח בקרן. כל עמית יכול לבחור את המסלול המתאים ביותר עבורו:

  • מסלול כללי – המסלול הנפוץ ביותר שרוב המבוטחים נמצאים בו. פניית נכות היא 75%.
  • מסלול חיסכון – מגדיל את פנסיית הזקנה בפרישה לפנסיה לעומת ביטוחי נכות ושאירים.
  • מסלול ביטוח – מגדיל את אלמנט הביטוח בקרן -נכות ושארים לעומת הקטנה בפנסיית הזקנה הרגילה.
  • מסלולים נוספים רבים – פירוט באתר מנורה מבטחים קרן פנסיה חדשה.

רבים שואלים מה כדאי – קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. התשובה לכך אינה חד משמעית, אך כיום קרנות הפנסיה נהנות מביקושים גדולים ומפופולריות גואה יחסית לביטוחי המנהלים.

קרן פנסיה מבטחים פנסיה Mivtachim נחשבת לאחת מקרנות הפנסיה הגדולות בישראל. מבוטחיה נהנים מהשירות המעולה של מנורה חברת ביטוח ומהיציבות והעוצמה של מנורה. קרן מבטחים פנסיה עושה רבות למען מבוטחיה ועמיתיה ומעניקה כיום שירות יוצא מן הכלל, תוצאות טובות וניהול איתן עם חשיבה לטווח ארוך.

מעוניין לקבל מידע על מבטחים החדשה קרן פנסיה?


מעוניין לערוך השוואות קרנות פנסיה?

אין לראות במאמר זה יעוץ פנסיוני כל שהו אלא רק מאמר מידע כללי על מבטחים החדשה.