רוצה להפקיד כסף לקרן השתלמות?

רוצה להשוות ולשפר את התשואות של קרנות ההשתלמות שלך?

יש לך הפקדות לקרנות השתלמות בסוף שנה?

i פנסיה הינו אתר מוביל בישראל למידע בתחום קופות הגמל, קרנות השתלמות ותכנון פנסיוני. באמצעותינו תוכלו לקבל תכנון פנסיוני מקיף, מקצועי ובחינה כללית של תיק החיסכון הפנסיוני שלך.

הפקדות לקרן השתלמות 2016

ההחלטה אם לתת לעובד קרן השתלמות נתונה למו"מ בין העובד לבין המעביד והיא אינה חובה על פי חוק. יחד עם זאת, השיעור של הפקדות לקרן השתלמות המזכות בהטבות מס מוגדרת בחוק.

הפקדות לקרן השתלמות של עמית שכיר מתבצעת דרך המעביד. גובה הפקדה לקרן השתלמות יהיה עד 10% משכרו הקובע של העובד. המשכורת הקובעת הינה הכנסת עבודה, למעט תשלומים שניתנו לעובד כגון שעות נוספות, בונוסים, נסיעות וכו'. חלקו של המעביד בהפקדות לקרן השתלמות יהיה גדול פי שלושה מחלקו של העובד. מעביד יפקיד עד 7.5% מהמשכורת הקובעת של העובד. הפרשת העובד לקרן השתלמות חייבת להיות בשיעור של שליש לפחות מזו של המעביד. במקרה והמעביד הפריש 7.5%, יפריש העובד 2.5%. למעשה, על כל שקל שאתם מפקידים בקרן השתלמות, אתם נהנים מכמה שקלים נוספים מהמעביד ומהמדינה. כל זאת הופך את קרן ההשתלמות אחת מתוכניות החסכון האטרקטיביות ביותר. מדובר בהטבה סוציאלית מצוינת.

הפקדות לקרן השתלמות של המעביד עבור העובד מהווה עבורו הוצאה מוכרת לצרכי מס. עבור העובד, הפקדה לקרן השתלמות ע"י המעביד מהווה הכנסה פטורה ממס. לדוגמה, עובד שמרוויח 10,000 ₪ והמעביד ביצעה עבורו הפקדה לקרן השתלמות של 7.5% – 750 ש"ח, לא ישלם על החלק הזה שקל אחד של מס. הפקדות לקרן השתלמות מעבר לתקרת קרן השתלמות של 10% לא יהנו מהטבת המס.

תקרת הפקדה לקרן השתלמות / תקרת קרן השתלמות מוגבלת ע"י שכר מקסימאלי. תקרת קרן השתלמות לעמיתים שכירים עומדת על 15,712 ₪ (נכון לשנת 2016). על הפקדות לקרן השתלמות על שכר גבוה מכך לא ניתן ליהנות מהטבות מס. עובד שכיר שמרוויח 20,000 ₪ והפקיד יחד עם המעביד שלו 10% שהם 2000 ₪, יהנה מהטבות מס רק על 10% מ- 15,712 ₪ ששווים 1571 ₪. על ההפרש בין 2000 ₪ ל- 1571 ₪, לא ניתן יהיה להנות מהטבות מס.

ההפקדות לקרן השתלמות, הרווחים והריבית שנצברו נהנות מפטור מלא מתשלום מס רווחי הון.

על הפקדות לקרן השתלמות מעבר תקרת קרן השתלמות יחול מס רווחי הון:

  • בגין הפקדות לקרן השתלמות שמעל תקרת קרן השתלמות והופקדו החל מ- 1.1.2003 יחול שיעור מס רווחי הון בגובה של 15%.
  • בגין הפקדות לקרן השתלמות שמעל תקרת קרן השתלמות והופקדו החל מ- 1.1.2006 יחול שיעור מס רווחי הון בגובה 20%.

לא רק שכירים יכולים לפתוח קרן השתלמות. גם עצמאים יכולים לבצע הפקדה לקרן השתלמות ולהנות מהטבות מס בצורת ניכוי. עמית עצמאי יכול לבצע הפקדה לקרן השתלמות עד 7% מהכנסתו, עד לתקרת הכנסה קובעת שעומדת כיום על כ–234 אלף שקל לשנה (19.5 אלף שקל לחודש). כלומר תקרת הפקדה לקרן השתלמות / תקרת קרן השתלמות עבור עצמאי הינה 7% מהכנסתו או מהתקרה, הנמוך מבין השניים. הפקדה לקרן השתלמות ע"י עמית עצמאי מהווה עבורו הוצאה מוכרת לצרכי מס שמשמעותה הינה הקטנת ההכנסה הייבת במס. יחד עם זאת אולם עצמאי שמפריש לקרן השתלמות עד 7% מהכנסתו זכאי לניכוי רק עלה על 4.5% מהכנסתו, ולא על כל ה-7.5%.

כלומר, מבחינת עמית עצמאי, הפקדה לקרן השתלמות של ה–2.5% הראשונים אינה מוכרות לצרכי ניכוי מס. עבור הבת ניכוי המס יוכר רק ההפרש בין גובה ההפקדה בפועל (עד תקרה של 7%) לבין ה–2.5% שאינם מוכרים.

בקרן השתלמות אין חשיבות להפקדות חודשיות כמו בביטוח מנהלים או בקרנות פנסיה. עובד שהפסיק את עבודתו במקום העבודה והופקד לו במקום העבודה כספים לקרן השתלמות, זכויותיו בקרן השתלמת נשמרות.

הסמכות לקבוע באיזו קרן השתלמות להיות חבר היא החלטה בלעדית של העובד. אם אינך מרוצה מהביצועים והתשואות שמניבה לך קרן ההשתלמות בה אתה חבר, ניתן בקלות לעבור לקרן השתלמות טובה יותר. ניתן להעביר את הכספים בכל עת שתבחר וזאת תוך שמירת הוותק והזכויות שצברת.

מאוכזבים מהרווחים שמשיגה עבורכם קרן ההשתלמות? מעוניינים בקרן השתלמות עם ביצועים טובם יותר?

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ פנסיוני או כל סוג של אחר של ייעוץ והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מאיש מקצוע מוסמך המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.