רוצה להפקיד ולהינות מהטבות מס?

רוצה להשוות ולשפר את התשואות של קרנות ההשתלמות שלך?

רוצה דמי ניהול נמוכים יותר בקרנות ההשתלמות שלך?

i פנסיה הינו אתר מוביל בישראל למידע בתחום קופות הגמל, קרנות השתלמות ותכנון פנסיוני. באמצעותינו תוכלו לקבל תכנון פנסיוני מקיף, מקצועי ובחינה כללית של תיק החיסכון הפנסיוני שלך.

ללא ספק אמצעי החסכון המשתלם ביותר שקיים כיום היא קרן השתלמות. קרן השתלמות הינה תוכנית חסכון ל- 6 שנים לכל מטרה. באמצעות חסכון בקרן השתלמות ניתן להנות מהטבות מס המוענקות ע"י המדינה. הטבות המס בקרנות ההשתלמות ניתנות בשלב הפקדות לקרן השתלמות, בשלב החיסכון ובשלב משיכת קרן השתלמות. על כל שקל שאתם מבצעים עבורו הפרשות לקרן השתלמות, אתם זוכים לכמה שקלים נוספים מהמעביד ומהמדינה.

הטבות מס לעמית שכיר

הפקדות לקרן השתלמות ע"י המעביד עבור העובד פטורות מתשלום מס הכנסה ע"י העובד. כל זאת, בתנאי שהפקדות לקרן השתלמות ע"י המעביד והעובד יחדיו יהיו עד 10% משכרו הקובע של העובד. בהפקדות לקרן השתלמות חלקו של המעביד יהיה גדול פי שלוש מחלקו של העובד. במקרה שבו מבצעים הפקדות לקרן השתלמות של 10%, הפקדת המעביד תהיה 7.5% מהמשכורת הקובעת והפרשות ע"י העובד יהיו 2.5% מהמשכורת הקובעת. במילים פשוטות: עבור כספים שניתנים לנו ע"י המעביד כמשכורת, אנחנו משלמים עליהם מס הכנסה. לעומת זאת, כספים שניתנו ע"י המעביד כהפרשות לקרן השתלמות, אנחנו לא משלמים עליהם מס הכנסה. לדוגמה, אם המשכורת שלך היא 10,000 ₪, והמעסיק מפקיד 750 ₪, על אותם 750 שקלים לא תשלם מס הכנסה. ניתן לבצע הפרשות לקרן השתלמות גם עבור סכומים הגדולים מ- 10% אולם, על הפרשות לקרן השתלמות מעל 10% כן נשלם מס הכנסה.

בנוסף, קיימת תקרת הפקדה לקרן השתלמות העומדת על 15,712 ש"ח (נכון לשנת 2015) להטבות המס. כלומר הטבות המס הינן עבור כ- 1,571 ₪. אם ביצענו הפרשות לקרן השתלמות בסכום של 2,000 ₪, עבור 1,571 השקלים הראשונים יהיו הטבות מס, אך עבור 429 השקלים הנותרים יהיה תשלום מס. על הפקדות לקרן השתלמות מעבר לתקרת הפקדה לקרן השתלמות כן נשלם מס.

הטבות מס לקרן השתלמות הן עד 10% או עד תקרת הפקדה לקרן השתלמת, הנמוך מביניהם.

הטבות מס לעמית שכיר

בקרן השתלמות לעצמאים, ניתן לבצע הפקדות לקרן השתלמות עד 7% מההכנסה, עד תקרת הפקדה לקרן השתלמות שעומדת על כ–234 אלף שקל לשנה (נכון לשנת 2015) ולהנות מהטבות מס. הפקדות לקרן השתלמות ע"י עמית עצמאי נחשבת להוצאה מוכרת לצרכי מס. יחד עם זאת, הטבת המס היא לא על כל ה- 7%. הפרשות לקרן השתלמות של ה- 2.5% הראשונים אינן מוכרות לניכוי (הוצאה מוכרת לצורכי מס), רק ההפרש בין גובה ההפקדה בפועל לבין 2.5% שאינם מוכרים כהוצאה מוכרת לצרכי מס. לדוגמה, עמית עצמאי שהכנסתו היתה 180,000 שקלים בשנה, יכול לבצע הפרשות לקרן השתלמות עד 7% מהכנסתו שמהווים 12,600 שקלים ולהנות מהטבות מס. על ה-2.5% הראשונים שהופרשו המהווים 5000 שקלים לא נהנים מהטבות, ההפרשות הללו לא יחשבו כהוצאה מוכרת לצורכי מס. על ה- 7600 ₪ הנוספים שהופרשו ניתן יהיה להנות מהטבות מס, כהוצאה מוכרת לצורכי מס. חשוב לזכור, עמית עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות מעבר לתקרת הפקדה לקרן השתלמות אולם, על הפקדות מעבר לתקרת הפקדה לקרן השתלמות אין הטבות מס.

הטבות מס למעסיק

הפקדות לקרן השתלמות ע"י מעביד עבור העובד, מהווה הוצאה מוכרת לצורכי מס עבור המעביד. כספים שיופקדו מעבר ל- 10% או מעבר לתקרת הפקדה לקרן השתלמות שעומדת על שכר של 15,712 ₪, לא ייהנו מהטבות המס ולא יחשבו עבור המעביד כהוצאה מוכרת לצורכי מס.

ההפקדות לקרן השתלמות עבור עמית שכיר ועמית עצמאי, כמו גם הרווחים שנצברו, יהנו מפטור מלא ממס רווחי הון בעת המשיכה. אולם, על הפקדות מעבר לתקרה הפקדה לקרן השתלמות יחול מס רווחי הון בצורה הבאה:

  • עבור הפרשות לקרן השתלמות מעבר לתקרת הפקדה לקרן השתלמות, והופקדו החל מ- 1.1.2003 יחול מס בשיעור של 15%.
  • עבור הפרשות לקרן השתלמות מעבר לתקרת הפקדה לקרן השתלמות, והופקדו החל מ- 1.1.2006 יחול מס בשיעור של 20%.

מעוניינים לפתוח קרן השתלמות?

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ פנסיוני או כל סוג של אחר של ייעוץ והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מאיש מקצוע מוסמך המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.