מעוניין לקבל הצעות לייעוץ פנסיוני ממומחים?

מעוניינת להיוועץ עם מומחים לחוק ביטוח פנסיוני?

המדריך לחוק ביטוח פנסיה חובה

כיצד משפיע עליכם חוק ביטוח פנסיה חובה?

צו ההרחבה לפנסיית החובה בישראל נכנס לתוקפו בשנת 2008. כיום מקובל להתייחס אל צו הרחבה זה כאל חוק ביטוח פנסיה חובה, אך גם לפניו ניתן היה לנהל כלי חיסכון פנסיוני. יחד עם זאת, משמעותו העיקרית של חוק ביטוח פנסיה חובה היא האפשרות של העובדים ליהנות מהפרשות לפנסיה כחלק מהחובות המוטלות על המעסיקים ולא כהטבה בלבד. במילים אחרות, חוק ביטוח פנסיה חובה הרחיב את כמות האזרחים הזכאים לקבלת פנסיה. אם בעבר עובד היה מפריש סכום מסוים מהמשכורת לטובת הפנסיה של העובד רק לצורך הענקת תנאים והטבות, הרי שכיום כל שכיר וכל עובד במשק נהנה מהפרשות פנסיה התואמות להכנסה שלו.

חוק ביטוח פנסיה חובה מוכר גם בשם ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק, משום שהוא נחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית. תנאי הזכאות ל חוק ביטוח פנסיה חובה נחשבים יחסית בסיסיים, ומורים על גיל מינימאלי של 21 לגבר ו-20 לאישה, לא תקפים לגבי עובדים בעלי הסדרי פנסיה קודמים ומחייבים שישה חודשי עבודה לפחות החל משנת 2009 לפני תחילת ההפרשות.

האינטרס של המדינה בחוק ביטוח פנסיוני לעובדים

חוק ביטוח פנסיוני לעובדים הוא חלק ממדיניות הממשלה אשר מטרתו עידוד החיסכון הציבורי. חוק ביטוח לפנסיה מקיף מן הסוג הזה מבטיח הפרשות הכנסה מכובדות לכל מי שמגיע לגיל הפרישה, ומקנה זכויות יתרות אשר לא היו קיימות בעבר. חוק ביטוח פנסיה חובה לא קובע את כל השכר ברוטו לצורך הפנסיה והמדינה קובעת את החלקים אשר בגינם יש לבצע את ההפרשה. באופן כללי, השכר המוכר לפנסיה כולל את שכר הבסיס ואת כל התוספות הקבועות העומדות לזכות העובד.

על פי נוסחה זו בונוס שנתי אינו מוכר לפנסיה ותחת חוק ביטוח פנסיה חובה ישנה תקרה לשכר המזכה לפנסיה והיא גובה השכר הממוצע במשק.

אתם בוחרים איך לחסוך!

אחד הדברים החשובים ביותר הקשורים אל חוק ביטוח פנסיה חובה היא האפשרות לבחור בין כלי החיסכון השונים. ניתן להעזר ביועץ פנסיוני מומחה.

המדינה מעמידה לרשות האזרחים בחירה בין שלושה אפיקים: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופות גמל. חוק ביטוח פנסיוני לעובדים מאפשר להם לנהל משא ומתן עם החברות השונות המנהלות קרנות פנסיה, להתמקח על דמי הניהול בהם הם מחויבים ולבצע בדיקה מקיפה על תנאים המוצעים להם.

חוק ביטוח לפנסיה מקיף מחייב את המעביד לדאוג לעובדיו, אך אינו מונע מהם את הטיפול בחסכונות שלהם. על פי החוק, החל מינואר 2012 עומד אחוז הפרשת המעסיק משכר המועסק על 4.16%, כמו החלק של המועסק עצמו, כאשר ההפרשות המעסיק לפיצויים עומדות על 4.18%. לעומת זאת, החל מינואר 2013 עומד חלק המעסיק והמועסק על 5% מהשכר. מדובר על סכומי כסף גבוהים, אשר בטווח הרחוק יכולים להביא לקופות חיסכון משמעותיות עבור הפורשים.

המשך הכתבה על חוק פנסיה חובה.