דף הבית » מהן המשמעויות של חוק פנסיה חובה?

 מעוניין לקבל מידע וסיוע בנוגע לקרנות הפנסיה שלך?

קיים סיכוי שאתם משלמים דמי ניהול גבוהים – רוצה להפחיתם?

החוק נקרא גם צו ההרחבה לפנסיית חובה בישראל

עד שנת 2008 הייתה הבחירה בידי המעסיקים אם להפריש לעובדיהם כספים עבור קרן פנסיה או לא. החל משנה זו (2008) הגיע המחוקק אשר קבע כי על כל מעסיק להפריש לעובדיו החל מהחודש השביעי להעסקתו – בתנאי שלא הייתה לעובד קרן פנסיה/ביטוח מנהלים לפני כן – סכומים הולכים וגדלים וזאת לטובת קרן פנסיה אישית של העובד.

עובד אשר התחיל לעבוד במהלך שנת 2007 ובינואר 2008 כבר צבר וותק בעבודה של 9 חודשים יהיה זכאי לקבל את ההפרשות לקרן הפנסיה מינואר 2008 השוואת קרנות פנסיה.

במידה ועובד חדש מגיע עם קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים שכבר הופרשו אליהם כספים, מעסיקו הנוכחי חייב להפריש לו את הכספים החל מהחודש הרביעי וגם רטרואקטיבית עבור שלושת החודשים הראשונים שעבד אצלו.

בחירת קרן הפנסיה תעשה על ידי העובד תוך 60 יום מתחילת העסקתו. אם לא בחר העובד שום קרן פנסיה יפריש המעסיק, כברירת מחדל, לקרן פנסיה מקיפה חדשה.

כמובן שגם כאן חלים כל חוקי הניוד אשר נותנים לעובד חופש בחירה לאן ומתי להעביר את הצבירה (כולל ההפרשות החודשיות) לקרן פנסיה אחרת. הניוד אינו פוגע בזכויות ו/או בוותק של העמית ואינו עולה מאומה.

עמיתים אשר יש להם עיקולים על כספי הפנסיה לא יורשו לנייד לקרן אחרת וכן עמיתים שמקבלים קצבת נכות/זקנה.

העובדים עליהם החוק לא חל הם עובדים אשר גילם הוא מעל 67 לגברים ו-62 לנשים אשר מקבלים כבר פנסיית זקנה וכן עובדים אשר מתחת גיל 21 לגברים ו-20 שנה לנשים.

גובה ההפרשות ייקבע לפי שכר הבסיס בלבד (שכר מבוטח) על פי הטבלה הבאה:

השנה בה התחילו ההפרשות החלק שמפריש המעסיק לפי שכר הבסיס של העובד החלק שמפריש העובד משכר הבסיס שלו. (ייגבה לפני נכויי מס) החלק שמפריש המעסיק לפיצויים לפי שכר הבסיס של העובד סה"כ הפרשות לפנסיה כאחוז משכר המועסק
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%
1.1.2014 6% 6% 5.5% 17.5%

ראוי לציין כי החל משנת 2013 יכול העובד להגדיל את הפרשותיו מ-5% למקסימום 7% וכן הוא ייהנה מהפרשה גדולה יותר וחסכון מוגדל יותר לפרישה.

העובד כמובן ייהנה, בהגיעו לגיל פרישה לפנסיה ועל פי תקנון קרן הפנסיה לקצבת זקנה, נכות ושארים.

מומלץ לקבל חוות דעת מיועץ פנסיוני בכל מקרה!

מעסיק אשר לא הפריש לעובדיו את ההפרשות המגיעות לו על פי חוק ייאלץ לשלם בקרות מקרה של נכות, פיצויים ו/או פרישה את הסכום כאילו היה העובד מבוטח על פי החוק האמור.

סגור לתגובות.

מעוניינים לעשות סדר בחסכון הפנסיוני שלכם?

מעוניין לקבל השוואה של קרנות הפנסיה בישראל ולבחור את המתאימה ביותר עבורך?

i פנסיה הינו אתר מוביל בישראל למידע בתחום קופות הגמל, קרנות השתלמות ותכנון פנסיוני. באמצעותינו תוכלו לקבל תכנון פנסיוני מקיף, מקצועי ובחינה כללית של תיק החיסכון הפנסיוני שלך.

חוק פנסיה חובה

מהו חוק פנסיה חובה? בחודש ינואר בשנת 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה. המטרה של חוק פנסיה חובה היא לאפשר לכל אחד מאזרחי ישראל ליהנות מפנסיה מגיל פרישה בצורה של קצבה חודשית קבועה שתסייע לו להתקיים ולחיות בכבוד, בהגיעו לגיל פרישה לפנסיה – במילים אחרות – חיסכון פנסיוני.

חוק פנסיה חובה קובע כי כל מעסיק יפריש לעובד סכום מינימאלי משכרו לטובת ביטוח פנסיוני כך שלעובד תהיה פנסיה בגיל פרישה. עם זאת, רבים מהעובדים עדיין לא מודעים לזכותם לקבל פנסיית חובה ובכך להנות מפנסיה בגיל פרישה. לפי חוק פנסיה חובה, זכאי העובד לביצוע הפרשות ממשכורתו לטובת פנסיית חובה כעבור 6 חודשים מתחילת עבודתו אצל המעסיק. עובד שהתקבל והוא כבר מבוטח בביטוח פנסיוני ויש לו פנסיית חובה, זכאי החל מיומו הראשון לביצוע הפרשות אלו לפנסיה. כל זאת לפי חוק פנסיה חובה.

במקרה בו לא חל על העובד הסכם פנסיוני ספציפי, אזי על המעסיק תחול החובה להפריש לפנסיית חובה, לפי חוק פנסיה חובה. הסכם פנסיית חובה קובע מפורשות שחלקים אלו צריכים לתת לעובד פנסיה שכוללת לא רק פנסיית זקנה, דהיינו פנסיה בגיל הפרישה, אלא גם פנסיית נכות ושארים. במסגרת הסכם פנסיית חובה, נקבע כי הפרשת המעסיק לתכנית פנסיית חובה, מורכבת משלושה חלקים שווים: הפרשה של מעביד לתגמולים, הפרשה של מעביד לפיצויים, והפרשה של העובד לתגמולים. השכר המבוטח לפנסיית חובה, לפי חוק פנסיה חובה הוא "שכר הבסיס". אם למשל קיבלת בונוס שנתי, חלק זה לא יוכר לצורך הפרשות לפנסיית חובה. תחת חוק פנסיה חובה ישנה תקרה לשכר המבוטח והיא גובה השכר הממוצע במשק. השכר כאמור הינו שכרו של העובד שממנו ירד כל חודש סכום מסויים המופרש לטובת פנסיית חובה שתשמש את העובד לצורך פנסיה בגיל הפרישה.

לפי חוק פנסיה חובה, לעובד ישנה הזכות לבחור בין קרן פנסיה לקופת גמל. עובד אשר יעדיף לוותר על ההפרשה לפנסיית חובה, (מחברת פנסיה) ויבקש לקבל את חלקו של המעביד במסגרת המשכורת, וכך בעצם להגדילה, לא יכול לעשות זאת – היות והמדינה מעוניינת כי לכל עובד תהיה פנסיה בגיל פרישה. הוא לא יכול וותר על זכותו לפי חוק פנסיה חובה. המדינה מעוניינת כי לכל עובד תהיה פנסיה בגיל פרישה. מעביד אשר יעשה כן עובר על החוק ועלול להחשף לתביעות כלכליות. חוק פנסיה חובה הוא חוק לכל דבר וחייב להיות מיושם ע"י המעביד.

הסכם פנסיית חובה לפי חוק פנסיה חובה הוא ברירת מחדל שכן הוא חל במקרים בהם אין הסדר פנסיוני המיטיב עם העובד. לעומת זאת, אם יש לו הסכם טוב יותר מהסכם פנסיית החובה יישאר ההסכם בעינו ולא ישתנה.

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ פנסיוני או כל סוג של אחר של ייעוץ והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מאיש מקצוע מוסמך המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

סגור לתגובות.