מהן המשמעויות של חוק פנסיה חובה?חדשותראשי

 מעוניין לקבל מידע וסיוע בנוגע לקרנות הפנסיה שלך?

קיים סיכוי שאתם משלמים דמי ניהול גבוהים – רוצה להפחיתם?

החוק נקרא גם צו ההרחבה לפנסיית חובה בישראל

עד שנת 2008 הייתה הבחירה בידי המעסיקים אם להפריש לעובדיהם כספים עבור קרן פנסיה או לא. החל משנה זו (2008) הגיע המחוקק אשר קבע כי על כל מעסיק להפריש לעובדיו החל מהחודש השביעי להעסקתו – בתנאי שלא הייתה לעובד קרן פנסיה/ביטוח מנהלים לפני כן – סכומים הולכים וגדלים וזאת לטובת קרן פנסיה אישית של העובד.

עובד אשר התחיל לעבוד במהלך שנת 2007 ובינואר 2008 כבר צבר וותק בעבודה של 9 חודשים יהיה זכאי לקבל את ההפרשות לקרן הפנסיה מינואר 2008 השוואת קרנות פנסיה.

במידה ועובד חדש מגיע עם קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים שכבר הופרשו אליהם כספים, מעסיקו הנוכחי חייב להפריש לו את הכספים החל מהחודש הרביעי וגם רטרואקטיבית עבור שלושת החודשים הראשונים שעבד אצלו.

בחירת קרן הפנסיה תעשה על ידי העובד תוך 60 יום מתחילת העסקתו. אם לא בחר העובד שום קרן פנסיה יפריש המעסיק, כברירת מחדל, לקרן פנסיה מקיפה חדשה.

כמובן שגם כאן חלים כל חוקי הניוד אשר נותנים לעובד חופש בחירה לאן ומתי להעביר את הצבירה (כולל ההפרשות החודשיות) לקרן פנסיה אחרת. הניוד אינו פוגע בזכויות ו/או בוותק של העמית ואינו עולה מאומה.

עמיתים אשר יש להם עיקולים על כספי הפנסיה לא יורשו לנייד לקרן אחרת וכן עמיתים שמקבלים קצבת נכות/זקנה.

העובדים עליהם החוק לא חל הם עובדים אשר גילם הוא מעל 67 לגברים ו-62 לנשים אשר מקבלים כבר פנסיית זקנה וכן עובדים אשר מתחת גיל 21 לגברים ו-20 שנה לנשים.

גובה ההפרשות ייקבע לפי שכר הבסיס בלבד (שכר מבוטח) על פי הטבלה הבאה:

השנה בה התחילו ההפרשות החלק שמפריש המעסיק לפי שכר הבסיס של העובד החלק שמפריש העובד משכר הבסיס שלו. (ייגבה לפני נכויי מס) החלק שמפריש המעסיק לפיצויים לפי שכר הבסיס של העובד סה"כ הפרשות לפנסיה כאחוז משכר המועסק
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%
1.1.2014 6% 6% 5.5% 17.5%

ראוי לציין כי החל משנת 2013 יכול העובד להגדיל את הפרשותיו מ-5% למקסימום 7% וכן הוא ייהנה מהפרשה גדולה יותר וחסכון מוגדל יותר לפרישה.

העובד כמובן ייהנה, בהגיעו לגיל פרישה לפנסיה ועל פי תקנון קרן הפנסיה לקצבת זקנה, נכות ושארים.

מומלץ לקבל חוות דעת מיועץ פנסיוני בכל מקרה!

מעסיק אשר לא הפריש לעובדיו את ההפרשות המגיעות לו על פי חוק ייאלץ לשלם בקרות מקרה של נכות, פיצויים ו/או פרישה את הסכום כאילו היה העובד מבוטח על פי החוק האמור.

סגור לתגובות.