חוק פיצויי פיטורין מטיל על המעסיק חובה לתשלום פיצויי פיטורין לעובד בסכום אשר יהא זהה לגובה משכורת אחת עבור כל שנת עבודה. היקף ההתחייבות הולך וגדל מדי שנה ולכן המעסיק מתוך מחשבה שמשכורת העובד גדלה במהלך שנות עבודתו הרי שנוצרת אפשרות לתשלום סכומים גבוהים בגין פיצויי פיטורין לעובד, לכן על המעסיק חלה חובה לקרן למטרה זו שתוכל לאפשר לו הכרה בהוצאות עבור ההפרשה לקרן ושמירת כספים למטרה זו. ההפקדות של המעסיק לקופות אלו נחשבות לו כהוצאה המוכרת לצרכי המס החל ממועד ההפקדה בהתאם לתקנות, וזאת למרות שכל הכספים הללו למעשה טרם שולמו בפועל כפיצויים לעובדים. כאמור ככל שהתשואה שאותה תניב הקופה תהיה גבוה יותר הרי שהרווים יממנו למעסיק חלק מפיצויי הפיטורין. לכן קופות מרכזיות לפיצויים מאפשרות למעסיק לפתוח חשבון פיצויים על שמו בשיעור של עד 8.33% מסך שכרם החודשי של העובדים שלו וזה שווה ערך לתשלום משכורת אחת לשנה.