האם יש קשר בין שיעור דמי  הניהול שאנו משלמים לתשואה?

 

 

הרפורמה בדמי ניהול שהחלה בשנת 2013  משפיעה כמובן על היתרה הצבורה במהלך השנים של החוסכים. בדקנו האם התשואה הגבוהה ששילמנו עד כה דהיינו עד סוף שנת 2012 אכן הייתה מוצדקת וקיבלנו תשואה הולמת על דמי ניהול גבוהים או, שלא היה קשר בין שני הפרמטרים.

ערכנו השוואה בין הקופות הכלליות (קופות גמל וקרנות השתלמות) אשר נחשפו להשקעה במניות באחוז הנע בין 26% ל34% לכל היותר במהלך שנת 2012.

ההשוואה גם נעשתה רק בקרב קופות לכלל האוכלוסייה,לעומת קופות סקטוריאליות אשר זוכות לדמי ניהול נמוכים מאוד הנעות בין 0.19% וגם עשויות להגיע עד 0.88% אלה קופות של עובדי בנקים,  חברת חשמל, משרדי ממשלה וגופים גדולים אחרים אשר באים לשולחן המשא ומתן עם כוח מיקוח שונה מהאזרח הפרטי ולכן לא כללנו אותם בהשוואה.

היקף ניהול הנכסים נע בקרב קופות המנהלות  27 מיליון ש"ח ועד 2.3 מיליארד ש"ח.

רצינו לבדוק כמה משלם אדם מן היישוב על השקעתו ולכמה תשואה הוא זוכה. והאם קיים איזהו קשר בין דמי ניהול גבוהים במיוחד לתשואה על פני הממוצע השנתי.

 

ההשוואה כאמור, בוצעה לשנת 2012 בה דמי ניהול היו עוד גבוהים יחסית. ראוי לציין כי קרנות ההשתלמות אינן 'סבלו' שינוי בגביה לשנת 2013 והן רשאיות לגבות דמי ניהול של עד 2.00% על היתרה הצבורה. השינוי חל רק קופות הגמל אשר מוגבלות בשנת 2013 לגבות עד 1.10% מהיתרה הצבורה. גם מההפקדות הגופים רשאים לגבות, אך לא ידוע  כיצד תשפיע גבייה זו על החוסך.

 

מתוך השוואת קופות הגמל מושקעות לטווח ארוך יותר מקרנות ההשתלמות מצאנו כי בראש הגופים שגבו דמי ניהול גבוהים היו 'הראל כספית' עם דמי ניהול ממוצעים לשנת 2012 של 1.71% לאחר מכן 'מבט תגמולים ופיצויים' אשר דמי הניהול שנגבו עמד על 1.54% ושלישי עמד 'בר יציב' של הדס ארזים שגבה 1.36% לשנת 2012.

במקביל היו גופים שמצאו לנכון לגבות קצת פחות והן למעה הקופות 'הזולות' לשנת 2012.בראש מצעד הזולות נמצאת 'מיטב הביטחון' אשר גבתה 0.59%, בהחלט דמי ניהול נמוכים בהשוואה לשתי הקופות הזולות האחרות:'ילין לפידות גמל כללי' עם דמי ניהל 0.88% ומגדל לתגמולים ופיצויים שגבו 'רק' 0.91%.

ראוי לציין כי ממוצע דמי הניהול לשנה זו בקופות הגמל עמד על 0.86%.

ומה עם התשואה? טוב, כאן ראוי לציין את ההלימה בין המחיר לתמורה. בעוד מיטב הביטחון גבתה 0.59% לשנה והשיגה תשואה של 9.25% הראל כספית אשר גבתה מחיר גבוה יחסית מלקוחותיה הניבה תשואה נאה של 13.16% בהחלט הפרש ניכר המפצה על דמי הניהול הגבוהים .יש להדגיש כי הממוצע התשואה הכללי בגמל עמד על 10% .

 

בחלק ב' נבחן למי וכמה שילמנו לניהול קרנות ההשתלמות שלנו והאם התוצאות דומות לאלה שבקופות הגמל.