רוצה לשפר את התשואות של קופת הגמל שלך?

רוצה דמי ניהול נמוכים יותר בקופות הגמל שלך?

i פנסיה הינו אתר מוביל בישראל למידע בתחום קופות הגמל, קרנות השתלמות ותכנון פנסיוני. באמצעותינו תוכלו לקבל תכנון פנסיוני מקיף, מקצועי ובחינה כללית של תיק החיסכון הפנסיוני שלך.

מהי קופת גמל?

קופות הגמל הינן תוכניות חסכון לטווח ארוך שמטרתן היא צבירת כספים שישמשו אותנו בעתיד לצורך פרישה ויציאה לפנסיה בטוחה. קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך. רבים נוהגים לכנות את קופות הגמל בשם קרנות גמל. זוהי אותה משמעות, למרות שקופות הגמל או קרנות גמל הם אחד מאפיקי החיסכון המוכרים והחשובים ביותר, עדיין, רבים מאיתנו לא עושים בהן שימוש ולא מתמצאים באפשרויות הניצבות בפנינו כעמיתים של קופות הגמל, במיוחד לאור השינוים שנכנסו לתוקף בעקבות ועדת בכר, שהגדילה בצורה משמעותית את היכולת שלנו כצרכנים לבצע העברת קופת גמל ובכך להעביר את הכספים שצברנו בקופת גמל מסוימת לקופת גמל אחרת, וכל זאת בצורה פשוטה מאוד, על מנת שאנחנו כעמיתים לא נהפוך "ללקוחות שבויים" של קופות הגמל וכן על מנת ליצור תחרות בין קופות הגמל השונות. זכרו, קופות הגמל הן הפנסיה שלכם, אל תזניחו אותן.

קרנות גמל הן אפיק חיסכון לטווח ארוך. היום, בעקבות השינויים, משיכת הכספים מקופות הגמל על הפקדות לקופות הגמל שנעשו החל מינואר 2008 נעשות בגיל פרישה וניתנות בצורה של קצבה חודשית. מדינת ישראל מעניינת כי לאזרחיה תהיה פנסיה חודשית בעת הפרישה ולכן מעודדת השקעה בקרנות גמל והמשקיעים בהן נהנים מזיכוי וניכוי במס. בעבר נוהלו כספי קרנות גמל ע"י הבנקים אך עם הרפורמה נמכרו קרנות גמל לגופים הפיננסים השונים כגון בתי השקעות וחברות ביטוח.

הלקוחות בקרנות גמל נקראים "עמיתים". ישנם אנשים המכנים את העמיתים בשם "עמית קרן". עמיתי קופות גמל (עמית קרן) נחלקים לשני סוגים עיקריים: עמית קרן שכיר ועמית קרן עצמאי. עמית שכיר מפקיד כספים בקרנות גמל יחד עם מעסיקו מידי חודש מתוך שכר העובד. בחירת קופת הגמל בה יופקדו הכספים היא בחירה בלעדית של העובד. עמית קרן עצמאי מפקיד כספים לבד מהכנסתו. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדות לחשבון, משיכות מהחשבון, התשואה שנצברה על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו.

בחירת קופת הגמל נתונה בידי עמית קופת הגמל, בין אם מדובר בעמית קרן שכיר או עמית קרן עצמאי. עמית קופת גמל יכול לבצע העברת קופת גמל השוואה לקופת גמל אחרת, טובה יותר, בכל עת שיבחר בצורה פשוטה וקלה. בעת העברת קופות הגמל זכויותיכם כעמיתים נשמרות. העברת קופות הגמל נעשות מבלי שהמעבר יהיה כרוך בעלויות מעבר ובקנסות כלשהם מצידכם. אסור למעביד למנוע מן העובד להעביר כספי קופות הגמל לכל קופת גמל שירצה. זכרו, העברת קופת גמל לקופת גמל בעלת תשואה גבוהה יותר, תביא לרווח משמעותי עבורכם בטווח הארוך.

הסכום שיזכה אתכם בעת פרישה נובע מהפקדות שביצעתם לקרנות גמל וכן מהרווחים על ההשקעות של כספיכם בקופה. רווחי קופות הגמל נובעים מהשקעות המבוצעות ע"י המנהלים של קופות הגמל. תמהיל התיק, מיומנות ואופיו של מנהל ההשקעות המנהל את קופת הגמל יקבעו את ערך הכסף שלך בתום תקופת החסכון – את הכסף שישמש אתכם לפרישה. קרנות גמל גובות את שכרם על ניהול קרנות גמל באמצעות דמי ניהול קבועים שהן גובות מהיתרה הצבורה בקופות הגמל. דמי ניהול בקופות גמל המקסימליים הם עד לשיעור של 0.167% בסוף כל חודש. דמי הניהול אינם תלויים בתשואה שהניבה קופת הגמל. זאת על מנת למנוע ממנהלי קרנות גמל השקעות מסוכנות. דמי ניהול גבוהים בקופות הגמל ייפגעו לכם ברווחים העתידיים. נראה לכם כי דמי הניהול שלכם גבוהים? העבירו את כספיכם לקופת גמל זולה יותר.

בעקבות תיקון 3, הפקדות לקופות הגמל שיבוצעו החל מינואר 2008, לכל מכשירי החיסכון הפנסיוני שכוללים קופות גמל, קרנות פנסיה או ביטוחי מנהלים, נועד להקנות לחוסך קצבה חודשית לכל החיים!

כספים שהופקדו ע"י עמית קופת גמל או נצברו בקופה עד ה- 1/1/2006 יעמדו לרשותו של העמית קרן בתום 15 שנה מתחילת החיסכון או בהגיעו לגיל 65 לגבר, 60 לאישה, לפי המוקדם. כל זאת בתנאי שהיה לפחות 5 שנים עמית בקופת גמל.

משיכת כספים בקופת גמל

כספים שהופקדו בקרנות גמל החל משנת 2006 ניתן יהיה למשוך בפטור מלא ממס בגיל 60 ולא לאחר 15 שנה מיום פתיחת קופת הגמל, כפי שהיה נהוג עד כה. כל זאת בתנאי שהיה לפחות 5 שנים עמית בקופת הגמל. עמית קרן המבקש למשוך כספים בניגוד להוראות המופיעות מעלה ישלם מס של 35% על כל היתרה הצבורה בקופה.

זכרו, קופת הגמל היא הפנסיה שלכם, אל תזניחו אותה. אם צריך, בצעו העברת קופות גמל.

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ פנסיוני או כל סוג של אחר של ייעוץ והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מאיש מקצוע מוסמך המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.