דף הבית » מוצרי חסכון ארוך טווח בישראל

צריך עזרה והכוונה לחיסכון הפנסיוני שלך?

מלא הטופס וקבל הצעות ממומחים לתחום הפנסיוני

כיום קיימים שלושה מוצרים לחסכון ארוך טווח עבור הלקוח הסופי והם:

  1. קרן פנסיה – זו היא למעשה קופת גמל המבטיחה קיצבה בשלושה מצבים להם חשוף הלקוח והם; קצבה בעת זקנה או אם תרצו פרישה ממעגל העבודה, קצבה לשארים במקרה של מוות וקצבה עקב נכות. הבסיס החוקי של קרן הפנסיה והתנאים, מפורטים בתקנון הקרן אשר ניתן לשינוי ע"י מנהלי הקרן. ניהול הכספים בקרן מבוסס על עקרון ההדדיות כלומר העמיתים 'ייהנו' כאשר יש עמיתים נפטרו לפני קבלת קצבה באופן כזה שיקבלו סכום כסף לתוך הקרן שלהם. למעשה זו חלוקה בסיכון המטיבה עם העמיתים. דמי הניהול בקרן הפנסיה נגבים מהצבירה ומההפקדות.
  2. ביטוח מנהלים – זהו מוצר אשר יכול להוות חסכון לקבלת קצבה או קבלת סכום חד פעמי בסוף התקופה כלומר, בפרישה. גם כאן ישנה האפשרות לרכוש ביטוח למוות ו/ או למקרה של נכות. ביטוח המנהלים מהווה חוזה לכל דבר ועניין בין חברת הביטוח ללקוח וזאת בהתאם למועד החתימה על החוזה. עד סוף שנת 2012 המקדם שנקבע בביטוח המנהלים היה מובטח. לדוגמה אם המקדם היה 200 והחוסך הצליח לצבור סכום של מיליון ש"ח, לפני הפרישה נחלק את מיליון הש"ח ב- 200 והתוצאה-5000 ש"ח – תהייה סכום הקצבה שיקבל הלקוח. החל משנת 2013 האוצר קבע כי קיים סיכון גדול מדי בהבטחת קצבה לפנסיונרים והדבר עלול לערער את האיתנות הפיננסית של חברות הביטוח. בעקבות זאת, נשללה מכירת מוצרים עם מקדם מובטח ולכן כיום אין מוצר אשר מבטיח קצבה בעת כריתת ביטוח מנהלים כמו בעבר. דמי הניהול בביטוח המנהלים נגבים מהצבירה ומההפקדות.
  3. קופת גמל – זו היא קופה אשר יכולה להיפתח במעמד עצמאי או שכיר והחל משנת 2008 הכספים שנצברו בקופת הגמל מיועדים לקבלת קצבה בלבד. כאן עדיין לא ניתן לשלב ביטוח למצב נכות או קצבה לשארים אלא ניתן לרכוש זאת בנפרד מקופת הגמל. בקופת הגמל במעמד שכיר המעביד מפריש את התגמולים של העובד מהמשכורת שלו וכן המעביד עצמו מפריש את מרכיב התגמולים וגם את מרכיב הפיצויים לתוכה. דמי הניהול הנגבים מקופת הגמל כוללים גביה מיתרת הקרן וכן מההפקדות לקרן.

סגור לתגובות.