כיצד מצטרפים? בקלות – חלונית ההרשמה נמצאת בצידו הימני של האתר, פשוט הקלידואת הפרטים ושלחו

תקנון ותנאי שימוש והצטרפות למועדון הלקוחות
הגדרות: "חבר מועדון" – חבר מועדון הינו כל אדם / ארגון / גורם שמילא טופס אלקטרוני בו הביע את רצונו להצטרף למועדון הלקוחות ולקבל הצעות שונות והינו מסכים לתנאי השימוש והצטרפות אלה
"בעל המועדון" – חברת איי אינטרנט אשר בעלת אתר איי פנסיה ומפעילת מועדון הלקוחות.

ההרשמה למועדון הלקוחות מעיד על הסכמתך לתנאים הבאים. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אך כמובן מתייחסים גם לנשים ללא כל הבדל.

איי אינטרנט המחזיקה באתר זה מציעה שירות מועדון לקוחות אשר משמעותו קבלת דיוור מהאתר שיכיל תוכן חדשותי וכן דברי פרסומת וכיו"ב פרסומים אשר אין בהם תוכן חדשותי בצורה של ניוזלטר.

הפצה

הניוזלטר של מועדון הלקוחות יופץ מעת לעת בכל תדירות שתיקבע על ידי איי אינטרנט ויכיל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים ובאחריותם וכן כתבות וחומר מקצועי רלבנטי.

בהסכמת המשתמש להיות מנוי על שירות הניוזלטר ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו ע"י איי אינטרנט ניוזלטר דרך האימייל.

ההרשמה לשירות כפופה גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הניתנים לעיון באמצעות קישור

רישום

לצורך הרישום לניוזלטר הנך נדרש להזין את כתובת הדואר האלקטרוני (שדה חובה), שמך המלא. עליך למלא פרטים נכונים בלבד.

השירות ניתן כרגע ללא תשלום ובחינם. איי אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות להפסיקו ו/או לשנות את תנאיו בכל עת.

קניין רוחני

 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירות, בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ קולי, קובץ וידיאו, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – הינן של איי אינטרנט בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לאיי אינטרנט להשתמש בהם.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים או מכאניים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאיי אינטרנט.

אחריות מוגבלת

איי אינטרנט אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו ואין בפרסום המידע כדי להקנות למשתמש זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא כל תלות בפרסום באתר.

  • המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שאיי אינטרנט אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע באתר ובניוזלטר וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ובמידע מהאתר.
  • השימוש במידע זה, מחייב בדיקה ואימות עצמאיים על ידי המשתמש. החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומן משום המלצה ו/או חוות דעת. כל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.
  • המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
  • החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום אופן ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או אחר, אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או בקשר עם העלאת תוכן כלשהו על ידו לאתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

תכנים של צדדים שלישיים

בניוזלטר של מועדון הלקוחות של איי פנסיה יכולים להופיע תכנים של צדדים ג', או שתהיה אליהם נגישות דרך קישורים באתר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצדדים אילו. איי אינטרנט אינה אחראית לדיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכנותם, משמעויותיהם והשלכותיהם לרבות נכונותם תכנים אילו.

ביטול הרשמה

במידה ואינכם מעוניינים בשירות זה, תוכלו להפסיקו בכל שלב על ידי שליחת בקשה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של האתר או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. נוסח הבקשה יכיל את המשפט "אנא הסירו אותי מרשימת התפוצה בצירוף כתובת האימייל".

פניות ובירורים

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לאיי אינטרנט באמצעות הדואר איי אינטרנט, ת.ד. גבעתיים או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected].

השירות נועד להעשרת הידע והמידע בלבד. ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה והמידע המפורסם בשירות אינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע שפורסם בניוזלטר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.