דף הבית » מה משמעות תיקוני החוק שנעשו בקופות הגמל?

רוצה לשפר את התשואות של קופת הגמל שלך?

רוצה דמי ניהול נמוכים יותר בקופות הגמל שלך?

לחץ על הכפתור הירוק וקבל 3 הצעות חינם לניהול קופות הגמל שלך.

קופת גמל בניהול אישי IRA אוירה

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) החל בשנת 2005 ובחודש ינואר בשנת 2008 הכניסו תיקון לחוק זה. תיקון זה למעשה ביצע פורמה בכל מה שקשור להתנהלות למוצרים לחסכון לטווח הארוך. התיקונים נעשו על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר ומשמעותם:

  • אחד השינויים המרכזיים שנעשו היו – רכישת כל המוצרים הפנסיונים, החיסכון שצברנו לגיל הפרישה יהיו כללים שיבטיחו כי החיסכון שצברנו ישמש קודם כל לתשלום פנסיה חודשית כדבר בסיסי.
  • שינוי נוסף חשוב שנעשה היה איחוד כל המיסים על המוצרים הפנסיונים (קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים), שינוי זה נעשה כדי להקל על החוסכים כאשר עליהם לקבל החלטת לגבי בחירת מוצר פנסיוני כחסכון לטווח הארוך. נכון להיום שינוי זה גרם לחוסכים לקבל החלטה שאינה מושפעת מהטבות מס שונות שניתנות למוצרים.
  • למעשה, עד לתיקון החוק, הטבות המס היו תלויות במוצר שבחר החוסך. דבר זה הוביל לא מעט אנשים להעדיף את שיקולי המס על פני השיקולים הפנסיונים, כיום מששונה החוק, כל מוצרי החסכון הפנסיונים מזכים את החוסך בהטבות מס זהות. ולכן השינוי שנעשה מאפשר לכלל החוסכים לקבל החלטות על סמך הצרכים הפרטיים שלהם ולא החלטות מוטעות הנובעות משיקולי מס כפי שהיה עד לתיקון החוק.
  • מטרת החסכון הפנסיוני להבטיח לחוסך הכנסה חודשית שתחליף את ההכנסה שהייתה לו כל עוד עבד. תוחלת חייו של החוסך אינה ניתנת לניבוי ולכן חשוב שתהיה הכנסה חודשית מובטחת לכל ימי חיינו מגיל הפרישה.
  • כיום ההחלטה לגבי גובה החסכון הפנסיוני שנקבל כקצבה חודשית בעת הפרישה לפנסיה או הסכום החד פעמי שנקבל בסמוך לפרישה הינו מרכיב מצרכינו האישיים וגובה החסכון שצברנו עד לרגע הפרישה וזאת בניגוד לעבר שנאלצנו לקבל את ההחלטה שנים רבות קודם מבלי שכל המידע הרלוונטי היה מצוי בידינו.
  • החוק קובע שכל עוד החסכון שלנו לא יעלה על סכום פנסיה חודשית בסך 3,850 ₪ שהם שווי ערך לחסכון פנסיוני של – 800,000 ₪, אנו נקבל את החסכון שלנו באופן חודשי כקצבה. הדבר שונה באם החוסך צבר יותר מסכום זה וברצונו לקבל את יתרת החסכון כסכום חד פעמי או להמשיך ולקבל פנסיה גבוה יותר מהסכום שנקבע (3,850 ₪). כך למעשה מובטח לחוסך כי לפחות הפנסיה החודשית מובטחת לו וכמובן שמי שחסך פחות מהסכום הנקוב הקצבה החודשית שיקבל תהיה נמוכה מזו הנקובה בדוגמה.

תיקון 3 תמונת אוירה

ביטויים קשורים: השוואת קופות גמל

סגור לתגובות.