דף הבית » מהו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין?

מתכוון לפרוש בקרוב?

כדאי לך להיוועץ עם מומחי פרישה כדי שלא תפסיד כסף שמגיע לך!

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

אין זה סוד כי כאשר מפטרים עובד יש לו הזכות לקבל פיצויים בגובה חודש אחרון כפול מספר השנים בהן עבד.

לדוגמה, עובד שהועסק 5 שנים במקום עבודה בשכר של 10,000 ולאחר מכן פוטר מגיע לו 10,000 כפול 5 שנות עבודתו דהיינו 60,000 ש"ח. לעומת זאת, אותו עובד אשר עזב מרצונו לא יקבל שום פיצוי.

סעיף 14 בא ומגן גם על העובד וגם על המעביד. העובד ייהנה מתשלום כלשהו במקרה בו הוא עוזב את מקום עבודתו מרצונו והמעביד לא יצטרך להוסיף יותר כספים ממה שהפריש במשך הזמן שהעובד עבד תחתיו.

כיום (נכון ל-2016) על פי חוק פנסיית חובה על המעסיק להפריש לקרן פנסיה שיעורי הפרשות כדלקמן :5% לתגמולים ו-5% לפיצויים ממשכורתו המבוטחת של העובד.בנוסף מפריש גם העובד 5%, בדומה לחיסכון פנסיוני נשכח.

החלק של הפיצויים על פי סעיף 14 נשאר אצל העובד בכל מקרה בין אם העובד פוטר ובין אם העובד התפטר אך, במקרה ופוטר על המעסיק להשלים לו חודש עבור כל שנת עבודה. במקרה זה ההשלמה היא ל8.3% לכל חודש עבודה. לפי החישוב 8.3% כפול 12 חודשים שווה 100%. אבל המעסיק לא יצטרך להשלים שום תשלום נוסף אם העובד עזב מרצונו. כאן עלולה להיות פגיעה בעובד אם במשך תקופת העסקתו שכרו עלה לאחר 3 שנים ממשכורת נניח של 7000 ש"ח ל- 10,000 ש"ח.

נסביר זאת על ידי החישוב הבא: המעסיק הפריש את מלוא ההפרשה לפיצויי העובד בכל חודש כלומר 8.3%. בשלוש השנים הראשונות הפריש סה"כ 21,000 ש"ח ובשנתיים האחרונות הפריש עוד 20,000 ש"ח כלומר אחרי 5 שנות עבודה היו 41,000 ש"ח לזכות הפיצויים שלו. אם עזב מרצונו יקבל את הסכום ולא יהיו לא שום טענות אבל אם פוטר ירצה לקבל 60,000 ש"ח לפי השכר האחרון, 10,000 ש"ח כפול 5 שנות עבודתו. כאן יחסרו לו 19,000 ש"ח שהמעביד לא חייב להשלים במידה וישנה הסכמה מפורשת בין המעביד לעובד על החלת סעיף 14 לחוק הפיצויים.

סכומי הפיצויים מושקעים לאורך השנים על פי תקנון קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים. לעתים ישנם רווחים אך גם הפסדים וכמובן דמי ניהול הנגבים בכל חודש 'מכרסמים' מהיתרה שנצברה.

לא משנה מה היא תמונת המצב ביום הפסקת העסקתו של העובד, כאשר חל סעיף 14 אין המעביד צריך להשלים לו את הכספים שהפסיד או שנגבו מדמי הניהול ובמקרה של עודף העובד יזכה לפיצויים העולים ממה שציפה.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין עונה על השאלות הקשורות לפיצויים שלכם וכדאי מאוד לוודא אם חתמנו על החלת הסעיף ומה הן ההשלכות ברגע שנחליט לעזוב או חלילה, נפוטר.

סגור לתגובות.