דף הבית » מסלקה הפנסיונית ומשמעותה

מעוניין בסיוע ועזרה לניהול החיסכון הפנסיוני שלך?

מלא פרטים בטופס ומומחים יצרו איתך קשר!

לאור מסקנות ועדת בכר משנת 2005 נאלצו הבנקים למכור את כל קרנות הנאמנות וקופות הגמל שניהלו ולהעביר אותן לגופים חוץ בנקאים.

החשיבה בשינוי שיטת ניהול החסכונות של העמיתים היה במקורו נכון למניעת ניגודי עניינים בין הלקוחות ליועצי הבנק שלעתים היו מושפעים ממניות ו/או אגרות חוב שהבנק היה מושקע בהן או פשוט המליצו על מוצרי הבנק בלבד מבלי לערוך השוואה למוצרים המנוהלים בבנקים אחרים.

תופעת הלוואי הנפוצה ביותר בעקבות הרפורמה הייתה איבוד קשר של הלקוחות עם חסכונותיהם וחוסר ידע לגבי חסכונות אשר פעם היו מנוהלים ב'צמוד' לחשבונות הבנק שלהם. בנוסף גם הלקוחות עצמם היו אדישים לגבי דוחות שהתקבלו לגבי כספיהם או שלו טרחו לאחד קופות ו/או לעדכן בשינוי פרטיהם האישיים כמו כתובת, סטטוס, מצב בראותי וכו'. המסלקה תהיה נגישה בארבעה שלבים לכל המעורבים בחסכון הפנסיוני של הפרט, בכל שלב יתווסף רובד נוסף אשר ייהנה מהמידע והשירות שהמסלקה עשויה לספק.

בשלב בראשון תיתן המסלקה מידע רק למשווקים, סוכנים פנסיונים עצמאים וליועצים בבנקים על הלקוח לבקש מהיועץ בבנק או מהסוכן מידע עבור הכספים שנחסכו בכל הגופים וכן לגבי כספי פיצויים אשר אין לעמית מעקב לגביהם. מידע זה כבר נגיש ממאי 2013.

בשלב השני, שייחל באמצע שנת 2014, יוכל כל חוסך לקבל מידע באופן ישיר מהמסלקה עבור קופותיו, עוד יוכלו לבקש שנויים במוצרים קיימים והצטרפות למוצרים חדשים. בינואר 2015 יהיה זה השלב השלישי אשר יכלול אפשרות של העברת כספים למוצרים הפנסיונים הן מצד המפיצים (סוכנים, משווקים ויועצים) והן מצד החוסך באופן ישיר.

בשלב האחרון, שיחול באמצע 2015 יצטרפו למעגל המשתמשים החוליה האחרונה שהיא המעסיקים. כל מעסיק יוכל להפקיד כספים עבור עובדיו באמצעות המסלקה וכן לנייד את עובדיו בהתאם לרצון העובד ובהסכמתו.

היקף הפרויקט אשר זכה לרוח גבית מאנשיי אגף שוק ההון נאמד בכ- 100 מילון ש"ח והזוכה במכרז שנערך לביצועו היא חברת נס טכנולוגיות אשר הציבה את לוח הזמנים הקצר ביותר לתפעול מלא ונגישות המערכת. מחברת נס צוין כי זהו פרויקט ייחודי בתחומו ברמה עולמית וקיומה של המסלקה יביא לשכלול התחרות בענף הפנסיוני ומודעות פיננסית גדולה יותר בקרב הצרכנים לחסכון ארוך טווח.

בסיום הפרויקט בשנת 2015 תהיה גישה ישירה למסלקה של הלקוחות ולכל המעורבים בחסכון הפנסיוני והיא תכלול 4 שפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית ותספק את השירותים הבאים:

  •  קבלת מידע מכל הגופים האפשריים בדבר כל חסכונותיו של הלקוח המעוניין במידע ובאישורו.
  • קבלת מידע מגוף מסוים עבור מוצר ספציפי ביצועיו לאורך תקופה וכן אופן ניהול ההשקעה.
  • קבלת מידע עבור גובה הפיצויים אשר הופרשו לעובד ובדיקה האם הופרשו לו כדין.
  • מפיצים יוכלו להעביר מסמכים לגופים המוסדיים באמצעות המסלקה כגון: ייפוי כוח מסמכי הנמקה וכו'
  • חוסך יוכל לברר איזה מידע נתבקש בעבורו על ידי מפיץ מסוים (מידע זה יהיה זמין לתקופה שלא תעלה על 7 שנים)
  • בירור בדבר כספים שהופרשו לחוסך באמצעות המסלקה. מידע זה יינתן למפיץ לחוסך או למעסיק וגם יהיהי זמין ללא יותר מ- 7 שנים.
  • בקשת הצטרפות, משיכה, ניוד, הלוואה, הפרשת קצבה בעקבות פרישה או אבדן כושר עבודה והעברת בעלות או עדכון פרטים לגבי השתכרות. וכן כל שינוי רלוונטי הנוגע לחיסכון העמית.
  • הפקדת כספים עבור מוצרים פנסיונים תוכל להתבצע על פי בקשה חוזרת ונשנית, בכל חודש בחודשו, על ידי החוסכים המפיצים או המעסיקים.
  • הגופים הפיננסים יוכלו להפיק מהמסלקה דוחות ניהול המצביעים על מגמות בשוק הפנסיוני ואופי התנהלות הלקוחות מול המסלקה הפנסיונית ובכך לשפר את השירותים והמוצרים אותם הם מספקים.

סגור לתגובות.